Сигурност в несигурни времена

Сигурност в несигурни времена

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“
Римляни 8:28

Когато обичаш Бога и пребъдваш в Неговата любов, тогава ти можеш да стоиш в Божия призив за твоя живот.

Когато стоиш в Божия призив за твоя живот, тогава всичко съдейства за твое добро.

Да държим сърцата си горещи за Бога!