Сигурност в несигурни времена

Сигурност в несигурни времена

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“
Римляни 8:28

Когато обичаш Бога и пребъдваш в Неговата любов, тогава ти можеш да стоиш в Божия призив за твоя живот.

Когато стоиш в Божия призив за твоя живот, тогава всичко съдейства за твое добро.

Да държим сърцата си горещи за Бога!

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“
Римляни 8:28

Когато обичаш Бога и пребъдваш в Неговата любов, тогава ти можеш да стоиш в Божия призив за твоя живот.

Когато стоиш в Божия призив за твоя живот, тогава всичко съдейства за твое добро.

Да държим сърцата си горещи за Бога!

Share this: