Служене с радост

Служене с радост

Не търси хубавото на ниска цена, давай висока цена за хубавото!

Когато човек е уверен в нещо, няма нужда да го убеждаваш.

Във войната винаги има жертви, дори от победилата страна.

Дяволът не се бие хаотично- той има стратегии.

Дяволът не воюва директно срещу Бог.

Той търси и удря слабите места.

“Търсете мир с всички.”

Святият Дух не е само когато сме в нужда или в безизходица!
Ние не можем да бъдем християни без Святия Дух!

“Радостта ни в Господа е нашата сила.”

Вярата има очакване.

“Святият Дух ни помага в нашата немощ.”

Служението не е само да „грабнеш микрофона“ – служението е навсякъде!

Не е нужно да зарежеш работата и семейството, за да служиш.

Животът и служението не са отделни неща.

Бог иска да има достъп до всяка област от живота ти.

Целта на общението със Святия Дух е да предаде повече от Своя характер!

Какъв е смисълът да служиш без радост, без удовлетворение?

Бог иска да отнеме товара ти, за да Му служиш с наслада!

Дяволът е (много) успешен, защото си учи уроците.

Не търси хубавото на ниска цена, давай висока цена за хубавото!

Когато човек е уверен в нещо, няма нужда да го убеждаваш.

Във войната винаги има жертви, дори от победилата страна.

Дяволът не се бие хаотично- той има стратегии.

Дяволът не воюва директно срещу Бог.

Той търси и удря слабите места.

“Търсете мир с всички.”

Святият Дух не е само когато сме в нужда или в безизходица!
Ние не можем да бъдем християни без Святия Дух!

“Радостта ни в Господа е нашата сила.”

Вярата има очакване.

“Святият Дух ни помага в нашата немощ.”

Служението не е само да „грабнеш микрофона“ – служението е навсякъде!

Не е нужно да зарежеш работата и семейството, за да служиш.

Животът и служението не са отделни неща.

Бог иска да има достъп до всяка област от живота ти.

Целта на общението със Святия Дух е да предаде повече от Своя характер!

Какъв е смисълът да служиш без радост, без удовлетворение?

Бог иска да отнеме товара ти, за да Му служиш с наслада!

Дяволът е (много) успешен, защото си учи уроците.

Share this: