Истинското смирение

Истинското смирение

Всичко,което прави Исус е да изпълни волята на Отец
Да бъдеш свят значи да си отделен.


Ефесяни 4:1
1 Петрово 2:9


Християнин – призован да известява, изявява Божиите добродетели.
Общата Божия воля е скрита в Словото, но има и специфична Божия воля за всеки един. Специфичните детайли ги получаваме от Святият Дух.
Във всяка една ситуация, в която попаднем е нужно да знаем Божията воля, за да знаем как да постъпим.
Словото е авторитет ако Му се подчиняваш, а ако го знаеш и не се покоряваш значи си горд.

Матей 23:11-12
1 Петрово 5:5-9
1 Коринтяни 11:1-3
Ефесяни 5:23
Тит 2:1-5
Матей 16:24-28

Да възложим всяка грижа на Господа това е смирение!
Грижа – тегота, тежест.
Когато видиш дарби и таланти да се изявяват, това е знак, че човека има призив, когато видиш смирение и съкрушаваме, тогава човека е готов да влезе в това служение.
Колкото по-бързо пораснем отвътре, толкова по-добре за нас, за да се смирим и растем.

Всичко,което прави Исус е да изпълни волята на Отец
Да бъдеш свят значи да си отделен.


Ефесяни 4:1
1 Петрово 2:9


Християнин – призован да известява, изявява Божиите добродетели.
Общата Божия воля е скрита в Словото, но има и специфична Божия воля за всеки един. Специфичните детайли ги получаваме от Святият Дух.
Във всяка една ситуация, в която попаднем е нужно да знаем Божията воля, за да знаем как да постъпим.
Словото е авторитет ако Му се подчиняваш, а ако го знаеш и не се покоряваш значи си горд.

Матей 23:11-12
1 Петрово 5:5-9
1 Коринтяни 11:1-3
Ефесяни 5:23
Тит 2:1-5
Матей 16:24-28

Да възложим всяка грижа на Господа това е смирение!
Грижа – тегота, тежест.
Когато видиш дарби и таланти да се изявяват, това е знак, че човека има призив, когато видиш смирение и съкрушаваме, тогава човека е готов да влезе в това служение.
Колкото по-бързо пораснем отвътре, толкова по-добре за нас, за да се смирим и растем.

Share this: