Споделяне от младежи

Споделяне от младежи

Илия К.:

-Бог е дал достъп до Себе си на нас.

-Бог не е определил ден в седмицата, в който ще е отворен за теб. Той е отворен всеки ден!

-Днес няма нужда от жертви на животни. Бог гледа разположението на сърцето ти.

-Когато търсиш Бог, той съживлява сърцето ти!

Младежи от Библейско училище „Слово на Живот“:

-Ние (нашата църква) сме картофи – Бог ще обели от нас лошите неща.

-Бог иска да ни променя със Своето присъствие.

-2 Коринтяни 3:17-18

-В Божието присъствие ние заприличваме повече и повече на Него. Той иска да ни промени, изгради, изчисти. Това е поради Неговата любов.

-Трябва да позволяваме Той да работи в нас.

-В Неговото присъствие забелязваме колко сме нищожни.

-Исая 6:1-7

-Исая сам осъзна, че е много мижав в присъствието на Бог.

-В Неговото присъствие Бог ни показва греха ни и го премахва от нас, за да бъдем чисти.

-Там срещаме Неговата милост, доброта, любов, мир.

-Бог ти ги дава тези неща. Той иска да ги даваш. Няма да те прати в света без да ти даде тези неща.

Данаил Несторов:

-Когато се събираме заедно, Божието семейство се събира.

-Бог е тук без значение какво се е случило през деня ти.

-Времето, в което живеем, е решаващо!

-Битие 15:1-6

-Дяволът иска да замърси България. Ние спечелихме първата битка.

-Дяволът по всякакъв начин ще се опитва да ти попречи да влезеш в Божието присъствие.

-Бог е говорил големи неща за нас и за България! Тези неща малко по малко се изпълняват, но са нужни хора, които да ги повярват! Авраам повярва и Бог изпълняваше обещанията Си към Авраам.

-Да вярвам на Божиите обещания е да си покорен на Словото, което Той изговаря.

-Дяволът много атакува нашето смирение и покорство.

-Когато Авраам се покоряваше, Бог го издигаше.

-Бог желае да извърши това, което Той е изговорил към нас.

-Това, което е ставало за години, ще се случва за месеци. Това, което е ставало за месеци, ще става за дни.

-Авраам от любов към Бог повярва на Божиите обещания.

Илия К.:

-Бог е дал достъп до Себе си на нас.

-Бог не е определил ден в седмицата, в който ще е отворен за теб. Той е отворен всеки ден!

-Днес няма нужда от жертви на животни. Бог гледа разположението на сърцето ти.

-Когато търсиш Бог, той съживлява сърцето ти!

Младежи от Библейско училище „Слово на Живот“:

-Ние (нашата църква) сме картофи – Бог ще обели от нас лошите неща.

-Бог иска да ни променя със Своето присъствие.

-2 Коринтяни 3:17-18

-В Божието присъствие ние заприличваме повече и повече на Него. Той иска да ни промени, изгради, изчисти. Това е поради Неговата любов.

-Трябва да позволяваме Той да работи в нас.

-В Неговото присъствие забелязваме колко сме нищожни.

-Исая 6:1-7

-Исая сам осъзна, че е много мижав в присъствието на Бог.

-В Неговото присъствие Бог ни показва греха ни и го премахва от нас, за да бъдем чисти.

-Там срещаме Неговата милост, доброта, любов, мир.

-Бог ти ги дава тези неща. Той иска да ги даваш. Няма да те прати в света без да ти даде тези неща.

Данаил Несторов:

-Когато се събираме заедно, Божието семейство се събира.

-Бог е тук без значение какво се е случило през деня ти.

-Времето, в което живеем, е решаващо!

-Битие 15:1-6

-Дяволът иска да замърси България. Ние спечелихме първата битка.

-Дяволът по всякакъв начин ще се опитва да ти попречи да влезеш в Божието присъствие.

-Бог е говорил големи неща за нас и за България! Тези неща малко по малко се изпълняват, но са нужни хора, които да ги повярват! Авраам повярва и Бог изпълняваше обещанията Си към Авраам.

-Да вярвам на Божиите обещания е да си покорен на Словото, което Той изговаря.

-Дяволът много атакува нашето смирение и покорство.

-Когато Авраам се покоряваше, Бог го издигаше.

-Бог желае да извърши това, което Той е изговорил към нас.

-Това, което е ставало за години, ще се случва за месеци. Това, което е ставало за месеци, ще става за дни.

-Авраам от любов към Бог повярва на Божиите обещания.

Share this: