Срещата с Бога

Срещата с Бога

„Очите на Господа вървят по цялата земя и търсят сърца съвършено разположени към Него.“

Господ иска като идваме при Него да бъдем на 100 % !

Това, което Бог очаква от нас, е винаги за наше добро.

Ние искаме, когато говорим с някой човек, да имаме пълното му внимание.

„Елате при Мен и ще ви дам покой на душите ви.“

Трябва да се учим лично от Господ Исус.

Ако не намерим и не изпълним призванието си, сме живяли напразно!

Когато отиваш да общуваш с Него, трябва да бъдеш на 100 % !

Евреи 5:14

Всички ние имаме потенциал, който Бог ни е дал.

Когато ние тренираме, за да излезе потенциалът ни навън, може Господ да увеличи потенциала ни.

Бог иска всички ние да служим.

Нищо не започва без общение с Бога!

Трябва да решиш, че ще Го търсиш всеки ден и няма да пропускаш нито един ден!

Бог иска да бъдем твърди и категорични – независимо как се чувстваш, какви са обстоятелствата!

Бог обича дисциплинираните хора!

Основата е характерът, а той се изгражда с дисциплина.

Взаимоотношенията търпят промени. Търпят и изпитания.

Никога не прави срещата си с Него между другото!

Приятелството се гради и поддържа на висока цена.

Говорим за развиване на взаимоотношение, за близка връзка.

Не занимавайте Бога с най-различни неща.
Обмисляй предварително.

Имай респект.
Бог не е „приятелче“.

Необходимо е да обмисляш срещата си с Бог.
Да си подготвен.
Да не Го унижаваме.
Това са важни детайли.
Всичко има значение.

Има неща по-важни от чувствата!
Не се влияй от тях.

Не прави Бог „обикновен“.

Имаме голяма отговорност на тази земя – хората трябва да бъдат озарени от Христос в нас.

Когато си в близко взаимоотношение с Бог, Той върви заедно с теб.

Той казва „бъдете святи“, не подминавайте детайлите.

Не спирай в молитва докато не го видиш в материалното, така извоюваш позиция пред Бога.

Моли се жертвоготовно, за да си проводник за отговори за много хора.

Не се моли хаотично.

Когато се молиш, се придвижваш в Духа.

Има различни позиции.

Винаги започваме в плътта.
Трябва да продължим.

Молитвата ни дава право да влезем в присъствието на Бога.

Като усетиш емоция (подготвиш си сърцето), дойде ти песен, плач, си в областта на душата.
Не спирай там.

Усещайки Неговата любов и добрина, продължиш ли още, Бог започва да прави неща с теб, влага ти впечатления, картини, пророчества, тогава Бог започва да ти говори и работи с теб!
Тогава молитвата започва да те привлича!

С молитвата изграждаме доверие с Бог.

Контролирай желанията си.
Бъди въздържан.

Прави правилните неща, така няма да имаш време за неправилните!

В небето ще влезем не защото сме свършили много работа за Него, а защото Го познаваме!

Имай специално време за Бога!

Бъди интимен с Него и не го разказвай на всички, не се хвали с това.

Матей 6:1 -7.

Върши дела на праведност, но не пред човеците, а пред Бога.

„Очите на Господа вървят по цялата земя и търсят сърца съвършено разположени към Него.“

Господ иска като идваме при Него да бъдем на 100 % !

Това, което Бог очаква от нас, е винаги за наше добро.

Ние искаме, когато говорим с някой човек, да имаме пълното му внимание.

„Елате при Мен и ще ви дам покой на душите ви.“

Трябва да се учим лично от Господ Исус.

Ако не намерим и не изпълним призванието си, сме живяли напразно!

Когато отиваш да общуваш с Него, трябва да бъдеш на 100 % !

Евреи 5:14

Всички ние имаме потенциал, който Бог ни е дал.

Когато ние тренираме, за да излезе потенциалът ни навън, може Господ да увеличи потенциала ни.

Бог иска всички ние да служим.

Нищо не започва без общение с Бога!

Трябва да решиш, че ще Го търсиш всеки ден и няма да пропускаш нито един ден!

Бог иска да бъдем твърди и категорични – независимо как се чувстваш, какви са обстоятелствата!

Бог обича дисциплинираните хора!

Основата е характерът, а той се изгражда с дисциплина.

Взаимоотношенията търпят промени. Търпят и изпитания.

Никога не прави срещата си с Него между другото!

Приятелството се гради и поддържа на висока цена.

Говорим за развиване на взаимоотношение, за близка връзка.

Не занимавайте Бога с най-различни неща.
Обмисляй предварително.

Имай респект.
Бог не е „приятелче“.

Необходимо е да обмисляш срещата си с Бог.
Да си подготвен.
Да не Го унижаваме.
Това са важни детайли.
Всичко има значение.

Има неща по-важни от чувствата!
Не се влияй от тях.

Не прави Бог „обикновен“.

Имаме голяма отговорност на тази земя – хората трябва да бъдат озарени от Христос в нас.

Когато си в близко взаимоотношение с Бог, Той върви заедно с теб.

Той казва „бъдете святи“, не подминавайте детайлите.

Не спирай в молитва докато не го видиш в материалното, така извоюваш позиция пред Бога.

Моли се жертвоготовно, за да си проводник за отговори за много хора.

Не се моли хаотично.

Когато се молиш, се придвижваш в Духа.

Има различни позиции.

Винаги започваме в плътта.
Трябва да продължим.

Молитвата ни дава право да влезем в присъствието на Бога.

Като усетиш емоция (подготвиш си сърцето), дойде ти песен, плач, си в областта на душата.
Не спирай там.

Усещайки Неговата любов и добрина, продължиш ли още, Бог започва да прави неща с теб, влага ти впечатления, картини, пророчества, тогава Бог започва да ти говори и работи с теб!
Тогава молитвата започва да те привлича!

С молитвата изграждаме доверие с Бог.

Контролирай желанията си.
Бъди въздържан.

Прави правилните неща, така няма да имаш време за неправилните!

В небето ще влезем не защото сме свършили много работа за Него, а защото Го познаваме!

Имай специално време за Бога!

Бъди интимен с Него и не го разказвай на всички, не се хвали с това.

Матей 6:1 -7.

Върши дела на праведност, но не пред човеците, а пред Бога.

Share this: