Отношение към даровете на служение

Отношение към даровете на служение

Дяволът е крадец.
Крадецът може да открадне нещо на някого, ако успее да заблуди/да измами човека.

Нищо в нашия живот няма да стане, ако не мине през нас!

В духовния свят има един постоянен поток от чудеса и знамения и на информация.
Ние трябва да се включим в този поток.

Това, което Святият Дух прави за нас, е само според това, което ние искаме или мислим.

Божието Слово представлява Божиите мисли за нас.

Исус Навиев 1:8
Да размишляваш означава да преповтаряш Словото.

„Всяко нещо, което е истинно, ще бъде потвърдено от двама или трима свидетели.“
– Всяко нещо ще се потвърди от 2 или 3 Писания.
Библията тълкува Библията.

Източникът на всичко, което се случва в този свят, е дяволът.

Защо трябва ние да взимаме идеите от този свят?

Няма нищо безплатно – всяко нещо има своята цена.

Дяволът може да ти позволи да бъдеш някой в този свят, но ще ти вземе душата.

„Ако иска някой да спечели живота си, ще го изгуби….Каква полза има човек, ако спечели целия свят, а душата си изгуби?“

Светът също дава, но това не е безплатно.

Ако ние изгубим този живот, ще спечелим вечния.

Ако искаш да бъдеш успешен в духовния свят, ще платиш невероятно голяма цена!

Никой не може да постигне някакъв успех без да плати цена.

„Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

След Исус вървяха много хора, но на някои каза „Върви след Мен“, на някои – не.

Множествата винаги следваха Господ Исус.

Лука 14:25-28

Днес много хора казват „Аз следвам Исус“, но ти носиш ли кръста си?

Мат. 16:24-28

Има хора, които отиват на църква и помагат, но никога не са се вградили в Тялото.

Ако Господ не е назначил някого или не е казал на някого на направи нещо, няма да има никакъв плод.

Има Божествен ред.

Има хора, които са се самоназначили.

„Всеки един добър и съвършен дар идва от Отца на светлините.“

1 Кор. 12:4-6

Бог е вложил във всеки един човек добри неща.
Дяволът не може да даде дарби и способности на човека – той само ги използва.

Има дарби от Отец – всички добри дарби, които хората естествено имат.

Ефес. 4:7
Има дарби от Исус – това са дарове на служение.
Даровете може да се предават чрез полагане на ръка.

Уважаването на дарбата е уважение към Този, който я дава.

Нови неща започват да се случват в България!
Но ние можем и да абортираме това дело за нас поради традиция!
Новото време идва с нови обряди.

Нашите традиции не ни правят по-святи.
Това, което излиза отвътре, ни прави по-святи или по-скверни!

Ако отвътре си все още внимателен и дистанциран към един човек, който те е наранил, значи не си му простил!
След като си простил, ти трябва да се държиш по същия начин с човека както преди да е съгрешил против теб!

Ако ние разпознаем дара върху определен човек – добре.

Да критикуваме някого, мислейки си, че сме по-добри от него, това е мерзост пред Бога!

Святият Дух започва да проявява това, което Бог иска да се случи с нас.

Нека да имаме небесната култура.

Ние трябва да се научим как да стимулираме дарбата.

Как да разпознаваме нещата?
1. Това, за което се говори, истина ли е?
2. Насърчително ли е това нещо?
3. Каква е ползата от това нещо?

„Това, което е добро, любезно, назидателно, благодатно – това зачитайте.“

Когато пазиш сърцето си чисто, тогава всяко нещо, което не е правилно, ти ще го разпознаеш!

Ако Бог ти е позволил да видиш нещо погрешно, моли се ти!

Исус прави последователи.
„Правете ученици.“
„Намери верни човеци.“

Да следваш Господ Исус – единствената идея е да ставаш все повече като Него, за да може Той да се изявява чрез теб!

Бог не прави нищо без нас!

Постоянното пребъдване в Словото е за да пребъдва Словото в нас – да започваме да мислим според Божиите мисли!

Мат. 28 – „Като им заповядвате да пазят всичко…“ – Бог казва да заповядваме на нашите ученици.

Ако ние не си променим отношението, ще пропуснем невероятно ценни Божии благословения в живота си!

Въпреки всичките ни грехове ни заблуждава това, че Бог ни помага!

Ние си мислим, че Господ е като нас.
Ние не познаваме характера на Бога, защото ние Го оприличаваме на нас!

3 години Господ Исус се грижеше за и помагаше на Юда, който щеше да Го предаде!

Това е причината, че събранията ни са малки – наскърбяваме Святия Дух.

Битие 13:8-14
Лот нямаше видението, което Авраам имаше.
Когато Лот си тръгна, Господ започна да говори на Авраам!

По плода ще познаеш едно служение!

Бог не дава само на нуждаещите се – Бог дава на тези, които вярват!

Днес има много служители, на които Господ им е дал, защото са Му верни.

Искай да видиш плода.

Ние трябва да се научим да ценим дара на служение.

Човекът, който е зрял, ще отдаде цялата слава на Бога.

Когато ние почитаме даровете, ние почитаме Самия Бог!

Колко е важно ние да имаме Божиите мисли!

2 Кор. 9:6-14
Когато ние сме много дълго време заедно, ние ставаме като Ранната Църква – едно сърце и една душа!

Бог всеки път ни дава Слово, но ние не Го заслужаваме!

Нямаме ли тази любов към дара, няма да може да се ползваме от него.

Който, какъвто си е!

Ако ние създадем култура на почит тук в църквата, това ще повлияе на хората наоколо!

Дяволът е крадец.
Крадецът може да открадне нещо на някого, ако успее да заблуди/да измами човека.

Нищо в нашия живот няма да стане, ако не мине през нас!

В духовния свят има един постоянен поток от чудеса и знамения и на информация.
Ние трябва да се включим в този поток.

Това, което Святият Дух прави за нас, е само според това, което ние искаме или мислим.

Божието Слово представлява Божиите мисли за нас.

Исус Навиев 1:8
Да размишляваш означава да преповтаряш Словото.

„Всяко нещо, което е истинно, ще бъде потвърдено от двама или трима свидетели.“
– Всяко нещо ще се потвърди от 2 или 3 Писания.
Библията тълкува Библията.

Източникът на всичко, което се случва в този свят, е дяволът.

Защо трябва ние да взимаме идеите от този свят?

Няма нищо безплатно – всяко нещо има своята цена.

Дяволът може да ти позволи да бъдеш някой в този свят, но ще ти вземе душата.

„Ако иска някой да спечели живота си, ще го изгуби….Каква полза има човек, ако спечели целия свят, а душата си изгуби?“

Светът също дава, но това не е безплатно.

Ако ние изгубим този живот, ще спечелим вечния.

Ако искаш да бъдеш успешен в духовния свят, ще платиш невероятно голяма цена!

Никой не може да постигне някакъв успех без да плати цена.

„Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

След Исус вървяха много хора, но на някои каза „Върви след Мен“, на някои – не.

Множествата винаги следваха Господ Исус.

Лука 14:25-28

Днес много хора казват „Аз следвам Исус“, но ти носиш ли кръста си?

Мат. 16:24-28

Има хора, които отиват на църква и помагат, но никога не са се вградили в Тялото.

Ако Господ не е назначил някого или не е казал на някого на направи нещо, няма да има никакъв плод.

Има Божествен ред.

Има хора, които са се самоназначили.

„Всеки един добър и съвършен дар идва от Отца на светлините.“

1 Кор. 12:4-6

Бог е вложил във всеки един човек добри неща.
Дяволът не може да даде дарби и способности на човека – той само ги използва.

Има дарби от Отец – всички добри дарби, които хората естествено имат.

Ефес. 4:7
Има дарби от Исус – това са дарове на служение.
Даровете може да се предават чрез полагане на ръка.

Уважаването на дарбата е уважение към Този, който я дава.

Нови неща започват да се случват в България!
Но ние можем и да абортираме това дело за нас поради традиция!
Новото време идва с нови обряди.

Нашите традиции не ни правят по-святи.
Това, което излиза отвътре, ни прави по-святи или по-скверни!

Ако отвътре си все още внимателен и дистанциран към един човек, който те е наранил, значи не си му простил!
След като си простил, ти трябва да се държиш по същия начин с човека както преди да е съгрешил против теб!

Ако ние разпознаем дара върху определен човек – добре.

Да критикуваме някого, мислейки си, че сме по-добри от него, това е мерзост пред Бога!

Святият Дух започва да проявява това, което Бог иска да се случи с нас.

Нека да имаме небесната култура.

Ние трябва да се научим как да стимулираме дарбата.

Как да разпознаваме нещата?
1. Това, за което се говори, истина ли е?
2. Насърчително ли е това нещо?
3. Каква е ползата от това нещо?

„Това, което е добро, любезно, назидателно, благодатно – това зачитайте.“

Когато пазиш сърцето си чисто, тогава всяко нещо, което не е правилно, ти ще го разпознаеш!

Ако Бог ти е позволил да видиш нещо погрешно, моли се ти!

Исус прави последователи.
„Правете ученици.“
„Намери верни човеци.“

Да следваш Господ Исус – единствената идея е да ставаш все повече като Него, за да може Той да се изявява чрез теб!

Бог не прави нищо без нас!

Постоянното пребъдване в Словото е за да пребъдва Словото в нас – да започваме да мислим според Божиите мисли!

Мат. 28 – „Като им заповядвате да пазят всичко…“ – Бог казва да заповядваме на нашите ученици.

Ако ние не си променим отношението, ще пропуснем невероятно ценни Божии благословения в живота си!

Въпреки всичките ни грехове ни заблуждава това, че Бог ни помага!

Ние си мислим, че Господ е като нас.
Ние не познаваме характера на Бога, защото ние Го оприличаваме на нас!

3 години Господ Исус се грижеше за и помагаше на Юда, който щеше да Го предаде!

Това е причината, че събранията ни са малки – наскърбяваме Святия Дух.

Битие 13:8-14
Лот нямаше видението, което Авраам имаше.
Когато Лот си тръгна, Господ започна да говори на Авраам!

По плода ще познаеш едно служение!

Бог не дава само на нуждаещите се – Бог дава на тези, които вярват!

Днес има много служители, на които Господ им е дал, защото са Му верни.

Искай да видиш плода.

Ние трябва да се научим да ценим дара на служение.

Човекът, който е зрял, ще отдаде цялата слава на Бога.

Когато ние почитаме даровете, ние почитаме Самия Бог!

Колко е важно ние да имаме Божиите мисли!

2 Кор. 9:6-14
Когато ние сме много дълго време заедно, ние ставаме като Ранната Църква – едно сърце и една душа!

Бог всеки път ни дава Слово, но ние не Го заслужаваме!

Нямаме ли тази любов към дара, няма да може да се ползваме от него.

Който, какъвто си е!

Ако ние създадем култура на почит тук в църквата, това ще повлияе на хората наоколо!

Share this: