Стойността на Божието слово

Стойността на Божието слово

П-р Вениамин:
Бог винаги работи за наша полза!

Брат Иво:
 Проблемите в Църквата са в това, че не прекарваме време с Божието слово!
Трябва индивидуално да прекарваме повече време с Неговото слово!

Божието слово е отговорът на нуждите ни!

Всички благословения са скрити в Божието слово!
Това тяло всеки ден му отделяме време, за да го храним и други неща, но така е и за нашия дух!

Не може да се натъпчем в неделя и чак на другата неделя пак да ядем, а ние много пъти така пренебрегваме Словото Му.
Притчи 13:13
Като пренебрегваш Словото все едно пренебрегваш някой човек.
Масово християните пренебрегват Словото, но не го осъзнават и после се чудят защо останалите напредват, а те все едно вървят назад.
Ние не трябва да четем и да се молим, защото трябва, а защото Го обичаме!
Притчи 3: 13-16
Няма друг източник, от който може да изтегляме Божията мъдрост, освен от Неговото Слово.
Ние разбираме, че Бог изцелява, от Словото Му.
Нищо което бихме пожелали не може да се сравни с цеността на Божието слово!
Вземи решение да отделяш време за Неговото слово всеки ден!
„Всичкото Писание е боговдъхновено….“
Не е важно какви оценки имаш, хубаво е, но е много по-важно да познаваме и да четем Словото Му.
Не може да имаш добър успех и да пренебрегваш Библията!
Може хората около нас да се провалят, но ние ще сме добре, ако сме вкоренени, свързани в източника.
Исус Навиев 1:8
Ако искаме да преуспяваме, трябва да отделяме време за Божието слово!

В Северна Корея християните са изтребвани като животни!

Нека да издигнем гласа си към Господа за нашите братя и сестри, които са преследвани!

П-р Вениамин:
През 90-те години служителите от чужбина, които идваха в България, ни предупреждаваха за бъдещо охлаждане и апатия.

Псалом 1 – Мат. 13 глава – притчата за семето

Почитането на Божието Слово до голяма степен зависи от нашето отношение!

Непостоянството идва от разводняването/замърсяването!

Дяволът работи с цел да отнеме семето!

Най-напред трябва да отрежеш всички клони на дявола в живота си!

Ако има стих от Словото, който те хване, размишлявай върху Него.

Бог е много добър баща!
Няма нужда да Му искаш постоянно.

Много пъти крадецът открадва това, което Бог ни е дал.

Сатана търси постоянно връзки с нашата плът!

Сатана иска да ти стане „приятел“ днес.

Ние трябва да се разпалваме, а не постоянно да се молим Бог да ни го дава!
Трябва да се плати цена!

П-р Вениамин:
Бог винаги работи за наша полза!

Брат Иво:
 Проблемите в Църквата са в това, че не прекарваме време с Божието слово!
Трябва индивидуално да прекарваме повече време с Неговото слово!

Божието слово е отговорът на нуждите ни!

Всички благословения са скрити в Божието слово!
Това тяло всеки ден му отделяме време, за да го храним и други неща, но така е и за нашия дух!

Не може да се натъпчем в неделя и чак на другата неделя пак да ядем, а ние много пъти така пренебрегваме Словото Му.
Притчи 13:13
Като пренебрегваш Словото все едно пренебрегваш някой човек.
Масово християните пренебрегват Словото, но не го осъзнават и после се чудят защо останалите напредват, а те все едно вървят назад.
Ние не трябва да четем и да се молим, защото трябва, а защото Го обичаме!
Притчи 3: 13-16
Няма друг източник, от който може да изтегляме Божията мъдрост, освен от Неговото Слово.
Ние разбираме, че Бог изцелява, от Словото Му.
Нищо което бихме пожелали не може да се сравни с цеността на Божието слово!
Вземи решение да отделяш време за Неговото слово всеки ден!
„Всичкото Писание е боговдъхновено….“
Не е важно какви оценки имаш, хубаво е, но е много по-важно да познаваме и да четем Словото Му.
Не може да имаш добър успех и да пренебрегваш Библията!
Може хората около нас да се провалят, но ние ще сме добре, ако сме вкоренени, свързани в източника.
Исус Навиев 1:8
Ако искаме да преуспяваме, трябва да отделяме време за Божието слово!

В Северна Корея християните са изтребвани като животни!

Нека да издигнем гласа си към Господа за нашите братя и сестри, които са преследвани!

П-р Вениамин:
През 90-те години служителите от чужбина, които идваха в България, ни предупреждаваха за бъдещо охлаждане и апатия.

Псалом 1 – Мат. 13 глава – притчата за семето

Почитането на Божието Слово до голяма степен зависи от нашето отношение!

Непостоянството идва от разводняването/замърсяването!

Дяволът работи с цел да отнеме семето!

Най-напред трябва да отрежеш всички клони на дявола в живота си!

Ако има стих от Словото, който те хване, размишлявай върху Него.

Бог е много добър баща!
Няма нужда да Му искаш постоянно.

Много пъти крадецът открадва това, което Бог ни е дал.

Сатана търси постоянно връзки с нашата плът!

Сатана иска да ти стане „приятел“ днес.

Ние трябва да се разпалваме, а не постоянно да се молим Бог да ни го дава!
Трябва да се плати цена!

Share this: