Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 2

Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 2

СТРАХ ОТ ХРИСТА
За да получим нещо от Бог, трябва първо да му се доверим.
Исая 11:1-5
Страхът от Господа, създава в нас правилно отношение към Исус.
Гледаме ли на лице, значи гледаме по плът, следователно сме плътски.Изключи видимото и включи невидимито!!!
Нямаме ли страх от Бога, не може да го преживяваме, да го познаваме, да се наслаждаваме.
Словото казва, че Господ е твърде страшен, велик, огън пояждащ.
Моята духовност, се определя от нивото на страха ми от Господа.
Всички останали страхове са плод на видимата плътска реалност.Ако ходим в тези страхове, ние ходим в тъмнина и грях.
Ние ще бъдем плътски или духовни, според страховете от които сме водени.
Псалм 36:1
Ще потънеш(както Петър), ако страхът от обстоятелствата вземе превес/надмощие, над страха ти от Господа.
Наградата на смирението и страхът от Бога, е богатство, слава и живот.
Исая 29:18
Липсата на посвещение от липсата на страх от Бога.
Ако един езичник(Корнилий) може да се моли непрестанно на Бога, колко повече ние които сме в Него.
Дишай молитва!!!!
Къде е насладата ти? В света или в Бога?
Лука 8:35-37
Марка 10:32
Матей 17:1-8/27:50-5
Псалм 85:9
Много съм се питал как през 90-те години толкова хора се спасяваха и оставаха в църквата.
Днес много хора не са преживели реалността на Бога и нямат страх, покаянието им е повърхностно, основано на чувства, емоции.
I Коринтяни 2:1-4
Страх от Господа е да се мрази злото.
Разюздан е този, който няма този страх.
Църквата е пълна с хора, които искат да помагат, да правят нещо, но на Бог са нужни хора, които искат да се приближават към Него.
Има три вида вярващи, три нива на стоене:
(пример:скинята)
1.външния двор(плътски, отдалечени)
2. святото място (привлечени, приближени)
3.пресвятото място (най-близо)
Три нива на кръщение в Духа:
1.говорене на езици (външния двор)
2.преизобилстване на дарбите на Духа (святото място)
3.ходене постоянно в молитва и в славата на Бога.(пресвятото място)
Второзаконие 13:4 / 28:58-61
Притчи14:26 / 1:7
Изход 14:31
Исая 66:2
Псалм 40:3
Битие 15:1-6
Защо Бог ти казва ‘не бой се’ ? За да не гледаш по плът.Издухай съмненията си.
Предай се на Бога.Вярата е предаване.
Няма как да съм праведен и да не съм едно с Господа.
Много хора се молят,постят, но без резултат, поради липса на страх от Всевишния.
Не се покланяй на Бога с празни ръце.Отивай с жертва пред твоя Баща.
Жертвата е израз на любов.
Страхът от Бога е :
-първо да познаеш Неговия съд.
-след това да познаеш Неговата милост.
Който няма страх, той не може да служи
Присъствието Господне ще те учи.Няма нужда от човешки напъни и старания.Има нужда от предаване.