Ти си наследник на Бога

Ти си наследник на Бога

Нуждата означава, че има недостиг от нещо.
Никога нуждата не ти дава някакво удовлетворение.
Това е оръжие, което противникът използва, за да ни ограбва радостта.

Докато бяха в Едемската градина, Господ се грижеше за всяка нужда на хората.
Когато излязоха от Едемската градина, хората трябваше сами да се грижат за своите нужди.

Нуждата е основен враг, защото той ни краде радостта.

„Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.“

Всеки един човек се стреми към превъзходство.
Това означава, че ти мислиш, че го нямаш.

Някой е програмирал твоето мислене.
Целта на Сатана е да направи един кръг, в който си мислим, че постигаме нещо, но всъщност сме в клетка.
Господ Исус дойде, за да отвори вратата на клетката!

Ние сме създадени по образа на Бога.
Не трябва да се стараеш да бъдеш добър роб.

Имаш нужда от свобода!
Йоан 8:31-33

Когато ние слушаме Словото, много пъти се чувстваме много добре, но това не означава, че си Го разбрал!
Господ иска да Го разбираме Словото и да бъдем свободни.

Когато Господ казва, че сме Негови наследници, Той има впредвид, че ни дава цялата вселена!

За да може да бъдем свободни, ключът е вярата!

„Ние дишаме и се движим в Него.“
Цялата вселена е в Него!
Затова ти не можеш да Го видиш.

За да ни се разкрие, Бог влезе в човешки образ.
Но тогава пък хората не Го приеха.

Единственият начин да разберем Бог е вярата!

От духовните същества не можеш да се скриеш – те са постоянно около теб.

Вярата има тази способност да ти даде убеждение за такива неща, които не се виждат.

Това, което угажда на Бога, е вярата в Него, когато имаме постоянно съзнание за Него!
Тогава Бог ни възнаграждава.

Тези нужди (нуждата от пари, от здраве,…) за Бога въобще не са нужди!

„Той ни е подарил всичко потребно за благочестието и живота.“

Истинската нужда е да бъдем с Него!

„Според Своето богатство в слава“ не означава да ни даде пари, а Неговите славни неща!

Господ Исус ходеше над водата, за да покаже, че Той е над физическите неща!

Парите са най-малкото нещо – те са ваши!
Господ притежава всичко!

Щом Господ Исус можеше да изгони демони, значи имаше власт и над вятъра.

„Всичко е възможно за този, който вярва.“
Значи въпросът не е дали може или не може, а дали вярваш!

Щом Исус може всичко, значи и ти можеш всичко!
Исус казва, че ти и Той едно сте!
Сатана воюва против това да вярваме, че и ние можем.

Щом имаме власт над бога на този свят, значи имаме власт над целия този свят!

Отговорността за това, което се случва на тази земя, вече не е на Бога, а е наша!

Знаете ли колко Му е мъчно на Бога, когато гледа как Неговите деца не разбират над какъв ресурс ги е поставил!

Хора, които служат на Господа и развързват хора от демонични връзки, не си знаят парите!

Господ не дава на тези, които нямат!
Той дава на тези, които действат!

„Търсете първо Моето Царство и Моята правда и всичко ще ви дам!“

„В света имате скръб, но дерзайте – Аз победих света.“
Исус казва „не се притеснявай, когато страдаш!“.

Нормално е да идват трудности, но когато ги победиш, ти ставаш още по-силен!

Когато човек е борбен в духовното, той ще е борбен и в материалното!

Когато ти победиш проблема, вярата ти пораства!

Божието дело е да се спасят много хора и да бъдат освободени от дявола!

Колкото повече допускаме притеснение вътре в нас, отваряме врата на дявола да действа.

Ако дойдат трудности в живота и ти успееш да запазиш спокойствието и мира си, Святият Дух ще е там!

„Божието царство е в нас.“

Господ Исус иска да управлява вътре в нас!

„Духът дава живот, но плътта нищо не ползва.“

Сатана може да ти открадне нещо външно, но не може да те накара да се чувстваш зле.

Ние се влияем от обстоятелствата, защото не мислим както Бог мисли, а мислим както дявола.

Мисли както Бог мисли – като духовен човек!

Когато дяволът ограби радостта ти, той има контрол над живота ти.
Когато запазиш радостта си във всички обстоятелства, ти имаш контрол над всичко!

Нуждата означава, че има недостиг от нещо.
Никога нуждата не ти дава някакво удовлетворение.
Това е оръжие, което противникът използва, за да ни ограбва радостта.

Докато бяха в Едемската градина, Господ се грижеше за всяка нужда на хората.
Когато излязоха от Едемската градина, хората трябваше сами да се грижат за своите нужди.

Нуждата е основен враг, защото той ни краде радостта.

„Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.“

Всеки един човек се стреми към превъзходство.
Това означава, че ти мислиш, че го нямаш.

Някой е програмирал твоето мислене.
Целта на Сатана е да направи един кръг, в който си мислим, че постигаме нещо, но всъщност сме в клетка.
Господ Исус дойде, за да отвори вратата на клетката!

Ние сме създадени по образа на Бога.
Не трябва да се стараеш да бъдеш добър роб.

Имаш нужда от свобода!
Йоан 8:31-33

Когато ние слушаме Словото, много пъти се чувстваме много добре, но това не означава, че си Го разбрал!
Господ иска да Го разбираме Словото и да бъдем свободни.

Когато Господ казва, че сме Негови наследници, Той има впредвид, че ни дава цялата вселена!

За да може да бъдем свободни, ключът е вярата!

„Ние дишаме и се движим в Него.“
Цялата вселена е в Него!
Затова ти не можеш да Го видиш.

За да ни се разкрие, Бог влезе в човешки образ.
Но тогава пък хората не Го приеха.

Единственият начин да разберем Бог е вярата!

От духовните същества не можеш да се скриеш – те са постоянно около теб.

Вярата има тази способност да ти даде убеждение за такива неща, които не се виждат.

Това, което угажда на Бога, е вярата в Него, когато имаме постоянно съзнание за Него!
Тогава Бог ни възнаграждава.

Тези нужди (нуждата от пари, от здраве,…) за Бога въобще не са нужди!

„Той ни е подарил всичко потребно за благочестието и живота.“

Истинската нужда е да бъдем с Него!

„Според Своето богатство в слава“ не означава да ни даде пари, а Неговите славни неща!

Господ Исус ходеше над водата, за да покаже, че Той е над физическите неща!

Парите са най-малкото нещо – те са ваши!
Господ притежава всичко!

Щом Господ Исус можеше да изгони демони, значи имаше власт и над вятъра.

„Всичко е възможно за този, който вярва.“
Значи въпросът не е дали може или не може, а дали вярваш!

Щом Исус може всичко, значи и ти можеш всичко!
Исус казва, че ти и Той едно сте!
Сатана воюва против това да вярваме, че и ние можем.

Щом имаме власт над бога на този свят, значи имаме власт над целия този свят!

Отговорността за това, което се случва на тази земя, вече не е на Бога, а е наша!

Знаете ли колко Му е мъчно на Бога, когато гледа как Неговите деца не разбират над какъв ресурс ги е поставил!

Хора, които служат на Господа и развързват хора от демонични връзки, не си знаят парите!

Господ не дава на тези, които нямат!
Той дава на тези, които действат!

„Търсете първо Моето Царство и Моята правда и всичко ще ви дам!“

„В света имате скръб, но дерзайте – Аз победих света.“
Исус казва „не се притеснявай, когато страдаш!“.

Нормално е да идват трудности, но когато ги победиш, ти ставаш още по-силен!

Когато човек е борбен в духовното, той ще е борбен и в материалното!

Когато ти победиш проблема, вярата ти пораства!

Божието дело е да се спасят много хора и да бъдат освободени от дявола!

Колкото повече допускаме притеснение вътре в нас, отваряме врата на дявола да действа.

Ако дойдат трудности в живота и ти успееш да запазиш спокойствието и мира си, Святият Дух ще е там!

„Божието царство е в нас.“

Господ Исус иска да управлява вътре в нас!

„Духът дава живот, но плътта нищо не ползва.“

Сатана може да ти открадне нещо външно, но не може да те накара да се чувстваш зле.

Ние се влияем от обстоятелствата, защото не мислим както Бог мисли, а мислим както дявола.

Мисли както Бог мисли – като духовен човек!

Когато дяволът ограби радостта ти, той има контрол над живота ти.
Когато запазиш радостта си във всички обстоятелства, ти имаш контрол над всичко!

Share this: