Ти си призван да воюваш!

Ти си призван да воюваш!

Близостта е индикатор, че искаш повече.

Исус няма да ни гони, за да ни дава неща.

Религията изтощава.

Няма християнство без Святия Дух!

Бог помни всяко наше обещание.

Бог не дойде да ни осъди – Той дойде да ни спаси.
Не трябва да допускаме осъждението на Сатана.
Не гледай на провалите си!
Исус никога не гледа на теб като паднала личност.
Дяволът иска винаги да си със съзнание за грях.

Ние не сме от този свят!

Бог копнее за общение с нас, но няма да настоява.

Истинският резултат от поста трябва да е смирението на душата.

Само Святият Дух може да разпознае Сатана и неговите дела.

Бъди постоянен в молитва!

Причината да нямаме скъпи неща е, защото не сме си го поставили за цел.

Ти си воин и трябва да воюваш!
Исус Навиев влезна в земята, защото беше воин!
Бог ни е дал всеоръжието, за да го ползваме.

Ако не живееш чист живот, няма да запазиш изцерението си!

Не можем да служим на двама господари!

Най-сериозният идол сме ние!

Ние сме свикнали да се изолираме.

На Бог Му е омръзнало да бъдем слаби християни.
Нашата съдба е да оперираме с власт.

Не се примирявай докато не започнеш да живееш в обещанията!

Близостта е индикатор, че искаш повече.

Исус няма да ни гони, за да ни дава неща.

Религията изтощава.

Няма християнство без Святия Дух!

Бог помни всяко наше обещание.

Бог не дойде да ни осъди – Той дойде да ни спаси.
Не трябва да допускаме осъждението на Сатана.
Не гледай на провалите си!
Исус никога не гледа на теб като паднала личност.
Дяволът иска винаги да си със съзнание за грях.

Ние не сме от този свят!

Бог копнее за общение с нас, но няма да настоява.

Истинският резултат от поста трябва да е смирението на душата.

Само Святият Дух може да разпознае Сатана и неговите дела.

Бъди постоянен в молитва!

Причината да нямаме скъпи неща е, защото не сме си го поставили за цел.

Ти си воин и трябва да воюваш!
Исус Навиев влезна в земята, защото беше воин!
Бог ни е дал всеоръжието, за да го ползваме.

Ако не живееш чист живот, няма да запазиш изцерението си!

Не можем да служим на двама господари!

Най-сериозният идол сме ние!

Ние сме свикнали да се изолираме.

На Бог Му е омръзнало да бъдем слаби християни.
Нашата съдба е да оперираме с власт.

Не се примирявай докато не започнеш да живееш в обещанията!

Share this: