Три неща, за които Исус ни е определил

Три неща, за които Исус ни е определил

„И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове.“
Евангелието от Марк 3:14‭-‬15