Униние / НЕ на угнетението!

Униние / НЕ на угнетението!

Трябва да си настроен на честотата на това, което искаш!

Най-голямата лъжа е 99% истина и 1% лъжа.

Исая 61:1-4

Псалом 42:1-11 (целият)

Обидата винаги произлиза от гордостта.
Гордостта винаги предшества обидата. Пример за това е Нееман – 4 Царе 5:1-15

Обидата е свързана с разочарованието, а тогава унинието идва много лесно.

Притчи 17:22 ; 18:14 ; 24:10

Давид постоянно бе последван от тези духове, които да се погрижат за това душата ни да е отпаднала.

Давид се насърчава.
Той се обръща към своята душа.
Той си напомня стари победи и ситуации, в които Бог му е помагал.
Той си припомня местата, на които Божият Дух го е подкрепял.

Надеждата е тази, която ни „побутва“ напред.

Унинието предшества депресия.
Тя граничи със самоубийството.
Тогава животът губи смисъл.

Как да победим демонично влияние?

Всеки един дух иска да бъдеш погълнат от неговото действие.
Всеки един дух има своя лична „атмосфера“, а тя е предпоставка за негативните мисли, които ще ти говори.

а) Започни да четеш и изповядваш Словото.
Това създава атмосфера за Святия Дух. Пример: Бог обича ли ме? => Йоан 3:16 Ако веднъж е дал Сина Си – най-скъпото Си, Бог не би Си променил отношението към теб, защото както в началото ти знаеше, че е дал Сина Си, Неговата жертва стои и до днес.
Аз решавам кой ще доминира в атмосферата!

б) Без молитвен живот не можеш да доминираш обстоятелствата и атмосферата -> Евреи 5:7
Не трябва да се съобразяваш с дявола, ограничения, обстоятелства и чувства.
Сатана е брутален.
Когато сме в отчаяние, сме водени в молитвите си от емоциите, които са създадени от дявола.
Бог очаква ти да вземеш контрол над ситуацията -> Лука 10:19
Ние обичаме да се самосъжаляваме и жалваме, а и е добре и другите да го правят.

в) Духовно воюване чрез Слово, молитва в Духа и подбиране на мислите, виденията, картините, които са в умовете ни.
Молитва в Духа е молитва, водена от Святия Дух, без значение дали е на езици или не.
Гледай се в огледалото.
Говори си и се насърчавай.
Гледай се в очите.
Говори си сякаш си някой друг. => Притчи 18:21
ТИ НЕ СИ ЗАВИНАГИ В ПУСТИНЯТА!
Бог не е лъжец.
Словото Му е по-вярно от това, което виждам, чувствам и разбирам!
Много пъти поради неверие сами се вкарваме в тези унили ситуации.
Говори си позитивно, изповядвай Божиите думи върху себе си, които Той има за теб.
Ти виждаш в тази, а не в духовната реалност.
В духовната Бог има различно от това, което ти виждаш и то е много по-добро от това в тази реалност.

Предишен
Обидата

Трябва да си настроен на честотата на това, което искаш!

Най-голямата лъжа е 99% истина и 1% лъжа.

Исая 61:1-4

Псалом 42:1-11 (целият)

Обидата винаги произлиза от гордостта.
Гордостта винаги предшества обидата. Пример за това е Нееман – 4 Царе 5:1-15

Обидата е свързана с разочарованието, а тогава унинието идва много лесно.

Притчи 17:22 ; 18:14 ; 24:10

Давид постоянно бе последван от тези духове, които да се погрижат за това душата ни да е отпаднала.

Давид се насърчава.
Той се обръща към своята душа.
Той си напомня стари победи и ситуации, в които Бог му е помагал.
Той си припомня местата, на които Божият Дух го е подкрепял.

Надеждата е тази, която ни „побутва“ напред.

Унинието предшества депресия.
Тя граничи със самоубийството.
Тогава животът губи смисъл.

Как да победим демонично влияние?

Всеки един дух иска да бъдеш погълнат от неговото действие.
Всеки един дух има своя лична „атмосфера“, а тя е предпоставка за негативните мисли, които ще ти говори.

а) Започни да четеш и изповядваш Словото.
Това създава атмосфера за Святия Дух. Пример: Бог обича ли ме? => Йоан 3:16 Ако веднъж е дал Сина Си – най-скъпото Си, Бог не би Си променил отношението към теб, защото както в началото ти знаеше, че е дал Сина Си, Неговата жертва стои и до днес.
Аз решавам кой ще доминира в атмосферата!

б) Без молитвен живот не можеш да доминираш обстоятелствата и атмосферата -> Евреи 5:7
Не трябва да се съобразяваш с дявола, ограничения, обстоятелства и чувства.
Сатана е брутален.
Когато сме в отчаяние, сме водени в молитвите си от емоциите, които са създадени от дявола.
Бог очаква ти да вземеш контрол над ситуацията -> Лука 10:19
Ние обичаме да се самосъжаляваме и жалваме, а и е добре и другите да го правят.

в) Духовно воюване чрез Слово, молитва в Духа и подбиране на мислите, виденията, картините, които са в умовете ни.
Молитва в Духа е молитва, водена от Святия Дух, без значение дали е на езици или не.
Гледай се в огледалото.
Говори си и се насърчавай.
Гледай се в очите.
Говори си сякаш си някой друг. => Притчи 18:21
ТИ НЕ СИ ЗАВИНАГИ В ПУСТИНЯТА!
Бог не е лъжец.
Словото Му е по-вярно от това, което виждам, чувствам и разбирам!
Много пъти поради неверие сами се вкарваме в тези унили ситуации.
Говори си позитивно, изповядвай Божиите думи върху себе си, които Той има за теб.
Ти виждаш в тази, а не в духовната реалност.
В духовната Бог има различно от това, което ти виждаш и то е много по-добро от това в тази реалност.

Share this: