Хвалението като отклик на вярата ни

Хвалението като отклик на вярата ни

-Има триумф във хвалението!

-Бог иска твоят съд на хваление да прелива!

-Няма значение в каква ситуация си! Има значение твоето отношение!

-Не е проблемът кръстът ти, който носиш. Важно е отношението ти!

-Исус знае твоята ситуация. Той е минал през нея. Той мина през всичко!

-Псалом 22:1-3

-Бог те прекарва през неща, защото приготвя от теб шедьовър!

-Той иска да ни направи да заприличаме повече на Него.

-2 Летописи 20:1-20

-Дяволът идва при тебе със страх.

-Дяволът идва при тебе с лъжливо слово.

-Бог идва с Живото Слово!

-Ние се нуждаем от Живото слово всеки ден!

-Да вярваш означава да действаш.

-Ако вярата ти няма дела – няма да минеш на следващото ниво.

-Вярата е хваление.

-Това, което правиш, е по-важно от това, което знаеш.

-Различните ситуации изискват различно време във воюване/хваление.

-Не хвали Бог, защото ситуацията се променя. Хвали Бог, защото Той е в контрол.

-Вярата създава неща във видимото.

-Има триумф във хвалението!

-Бог иска твоят съд на хваление да прелива!

-Няма значение в каква ситуация си! Има значение твоето отношение!

-Не е проблемът кръстът ти, който носиш. Важно е отношението ти!

-Исус знае твоята ситуация. Той е минал през нея. Той мина през всичко!

-Псалом 22:1-3

-Бог те прекарва през неща, защото приготвя от теб шедьовър!

-Той иска да ни направи да заприличаме повече на Него.

-2 Летописи 20:1-20

-Дяволът идва при тебе със страх.

-Дяволът идва при тебе с лъжливо слово.

-Бог идва с Живото Слово!

-Ние се нуждаем от Живото слово всеки ден!

-Да вярваш означава да действаш.

-Ако вярата ти няма дела – няма да минеш на следващото ниво.

-Вярата е хваление.

-Това, което правиш, е по-важно от това, което знаеш.

-Различните ситуации изискват различно време във воюване/хваление.

-Не хвали Бог, защото ситуацията се променя. Хвали Бог, защото Той е в контрол.

-Вярата създава неща във видимото.

Share this: