Хваление и поклонение, Раковски, 13-ти октомври 2021