Хваление и поклонение Раковски, 21-ви Април 2021 г.