Чисти и нечисти животни

Чисти и нечисти животни

Бог каза: „Това е денят, който Бог сътвори. Радвайте се в него.“

Разликата между законник и законоизпълнител:
Законникът е човек, който държи буквата на Закона.
Законоизпълнителят е човек, който е хванал духа на Закона.

Гал. 3:1-7

Евангелското послание, което Исус проповядваше, беше изцяло основано върху Старозаветния закон.

Исус дойде да сложи духовния акцент върху Закона.

Никога не може да отделим Словото от Духа!

Под проклятие се влиза, когато ти си сляп за духовната същност на Закона.

„Не се опивайте с вино.“

Левит 10:1-11

Надав и Авиют умряха, принасяйки чужд огън пред Господа, защото бяха пили.

Кадилният олтар в Стария завет е преобраз на молитвите на светиите.

Не можем да принасяме молитви, ако най-напред не сме отишли на жертвеника!

Рим 12:1

Всичко, което е важно за Бог, би трябвало да е важно за нас.

Не може човек да прослави Бог.
Само Святият Дух може да прослави Бог чрез човек!

Ако искаме Божията слава да слезе, трябва да изпълним определени изисквания.

Спасението включва и изцерението, богатството и протекцията.

Библията казва „Пазете това, което сте изповядали.“

„Внимавайте да не вършите делата на вашата праведност пред хората, за да ви виждат.“

Би трябвало един праведен човек да върши правда.

„Авраам повярва и това му се вмени за правда.“

„Авраам“ означава „отец на много народи“.

Аврам и Сарая се покориха на това, което Бог им заповяда – те започнаха да се наричат „Авраам“ и „Сара“.

Ние си мислим, че Авраам повярва като се съгласи.
Но Авраам не повярва така.
Бог не му каза „Тогава, когато жена ти роди, ще се наречеш „Авраам““.
Той се нарече така в аванс – преди да му се роди син.

След като вече съм праведен поради жертвата на Исус аз имам съзнание на праведен човек и започвам да върша правда!

Това, което Бог е заповядал, е право.
Ако ние се покоряваме на това, което Бог е казал, ние вършим правда!

Ние влизаме в присъствието на Бога всеки ден – следователно ние не трябва да пием.

Ние в Новия завет имаме ли право да мислим всичко, което си искаме? – Не.

Имаме ли право да ядем всичко, каквото си искаме?

Левит 11 глава – Бог отделя цяла глава за това, какво израилтяните можеха да ядат.

Битие 7:1-4

Когато Господ говори на Ной за чисти и нечисти животни, тогава още нямаше Закон.

Битие 4:1-4

Тук е спомената тлъстината на животното и първородното – в Закона има специална наредба как точно да се принася жертвата.

Авел е принесъл агне първородно, без недостатък и само тлъстината му.

Авел знаеше как да принесе жертва.

Битие 9:1-4

Важно е в какъв контекст четем това!

Ако с нашето западно мислене го тълкуваме, че разберем нещо съвсем различно.

Всяка дума има значение!

Случката с обвинението на блудницата в Евангелията

Исус пишеше с Божия пръст в пясъка.
Божият пръст е споменат в Стария завет при даването на Закона на планината Синай.

Според юдейската култура този, който не е извършил никога определен грях, може да съди някой друг за това.

Исус най-вероятно пишеше „Не прелюбодействай“ в пясъка.

„Исус дойде да изпълни Закона.“
Той съблюдаваше строго всичко от Закона и му предаде духовен смисъл.

Исус е бил учител на Закона.

За децата по това време е било престижно да научиш Закона.

Децата трябваше да учат Петокнижието наизуст и после да се явят на изпит. След това тези, които преминаха успешно, учат и другите книги от Стария завет.
По-късно ги разпределят по равини да ги следват и да се учат от тях.
Накрая се явяват на изпит пред всички равини и трябва да се защитават в дебат.
Който се представи най-добре, може един ден да заеме мястото на някой от равините.

Фарисеите постоянно наблюдават Исус да Го хванат в нещо нередно.

Хуленето и плюенето на служители е плод на завист и ревност.
По този начин се хули Божието име!

Марк 7:1-13

Исус не отрича Божията заповед!
Той зачита заповедта.

Исус им казва, че в техните предания те слагат акцента някъде другаде.

Марк 7:14-23

За нашето западно мислене това означава, че вече всичко е чисто за храна.

1 Кор. 8:1-3

Рим. 14:1-4

Основният замисъл в нечистите животни е, че има много животни, които са „чистачи“.
Тези животни, които Бог обяви за чисти, ядат само чиста храна.

Бог иска да бъдем чисти в дух, душа и тяло.
Той иска да пазим телата си.

Д.А. 10:1-16

Исус не е очистил всички ястия както ние си мислим – Той каза, че чистите ястия могат да се ядат и с мръсни ръце.
– Заради това Петър не можеше да разбере видението и беше в недоумение.

Д.А. 10:17-20

Д.А. 10:25-29

Юдеите са считали езичниците за абсолютно скверни и нечисти.

Петър е знаел точно какво Бог е постановил и че Той никога няма да се отметне от него.

„Всичко в месарницата яжте.“
Всичкото месо в месарницата е било от чисти животни.
Това означава, че може да се яде всичко без да се притеснява човек дали е било жертвено/посветено на чужд бог.

Данаил, Седрах, Месах и Авденаго не искаха да се осквернят и затова ядоха само зеленчук.

Рим. 14:3-6 – За какви дни става въпрос тук?
Става въпрос за пости.
Юдеите постеха определени дни.

Всичко да става според свободата, която Бог ти е дал (относно поста).

Бог ще ни държи сметка за това, което Той ни е казал!

Ние сме храм на Святия Божий Дух!

Всички храни, които са токсични, които вредят на тялото ни, трябва да ги изключим от нашето меню!

Господ е заповядал на Адам какво може да яде.

Евреи 11:4

Вярата идва от слушане на Божието Слово и е покорство на Словото!
Значи Авел се е покорил на това, което Бог му е казал.

Бог никога не се е променял – животните, които Бог определи за нечисти, си остават завинаги нечисти!

Защото бесовете отидоха в свинете?
Природа отива при природа!

Когато ядем нечисти животни, ние си замърсяваме тялото, което е храм!

„Бъдете святи, защото Аз съм свят!“
Това го пише точно при главата за чистите и нечистите животни.
Този стих много години по-късно ап. Петър го споменава в своето послание (Петър 1 глава).

Законникът прави нещо само защото Бог го е заповядал, но не го разбира.

Ако го правиш заради мотива, който стои зад заповедта, тогава си законоизпълнител!

В Новия завет ти разбираш любовта, които стои зад Неговите заповеди!

„Любов към Бога е да изпълняваш Неговите заповеди“.

Ядейки свинска пържола, аз отхвърлям да съблюдавам Божията любов, която е загрижена за тялото ми!

Човек, който осъзнава какво Господ е заповядал и се труди много за Божието дело, не трябва да се напъва много за прехраната си.

„Търсете Моето Царство и Моята праведност и всичко друго ще ви се прибави“.

Благословението върви с покорството!

Бог винаги мисли за наше добро!

Бог каза: „Това е денят, който Бог сътвори. Радвайте се в него.“

Разликата между законник и законоизпълнител:
Законникът е човек, който държи буквата на Закона.
Законоизпълнителят е човек, който е хванал духа на Закона.

Гал. 3:1-7

Евангелското послание, което Исус проповядваше, беше изцяло основано върху Старозаветния закон.

Исус дойде да сложи духовния акцент върху Закона.

Никога не може да отделим Словото от Духа!

Под проклятие се влиза, когато ти си сляп за духовната същност на Закона.

„Не се опивайте с вино.“

Левит 10:1-11

Надав и Авиют умряха, принасяйки чужд огън пред Господа, защото бяха пили.

Кадилният олтар в Стария завет е преобраз на молитвите на светиите.

Не можем да принасяме молитви, ако най-напред не сме отишли на жертвеника!

Рим 12:1

Всичко, което е важно за Бог, би трябвало да е важно за нас.

Не може човек да прослави Бог.
Само Святият Дух може да прослави Бог чрез човек!

Ако искаме Божията слава да слезе, трябва да изпълним определени изисквания.

Спасението включва и изцерението, богатството и протекцията.

Библията казва „Пазете това, което сте изповядали.“

„Внимавайте да не вършите делата на вашата праведност пред хората, за да ви виждат.“

Би трябвало един праведен човек да върши правда.

„Авраам повярва и това му се вмени за правда.“

„Авраам“ означава „отец на много народи“.

Аврам и Сарая се покориха на това, което Бог им заповяда – те започнаха да се наричат „Авраам“ и „Сара“.

Ние си мислим, че Авраам повярва като се съгласи.
Но Авраам не повярва така.
Бог не му каза „Тогава, когато жена ти роди, ще се наречеш „Авраам““.
Той се нарече така в аванс – преди да му се роди син.

След като вече съм праведен поради жертвата на Исус аз имам съзнание на праведен човек и започвам да върша правда!

Това, което Бог е заповядал, е право.
Ако ние се покоряваме на това, което Бог е казал, ние вършим правда!

Ние влизаме в присъствието на Бога всеки ден – следователно ние не трябва да пием.

Ние в Новия завет имаме ли право да мислим всичко, което си искаме? – Не.

Имаме ли право да ядем всичко, каквото си искаме?

Левит 11 глава – Бог отделя цяла глава за това, какво израилтяните можеха да ядат.

Битие 7:1-4

Когато Господ говори на Ной за чисти и нечисти животни, тогава още нямаше Закон.

Битие 4:1-4

Тук е спомената тлъстината на животното и първородното – в Закона има специална наредба как точно да се принася жертвата.

Авел е принесъл агне първородно, без недостатък и само тлъстината му.

Авел знаеше как да принесе жертва.

Битие 9:1-4

Важно е в какъв контекст четем това!

Ако с нашето западно мислене го тълкуваме, че разберем нещо съвсем различно.

Всяка дума има значение!

Случката с обвинението на блудницата в Евангелията

Исус пишеше с Божия пръст в пясъка.
Божият пръст е споменат в Стария завет при даването на Закона на планината Синай.

Според юдейската култура този, който не е извършил никога определен грях, може да съди някой друг за това.

Исус най-вероятно пишеше „Не прелюбодействай“ в пясъка.

„Исус дойде да изпълни Закона.“
Той съблюдаваше строго всичко от Закона и му предаде духовен смисъл.

Исус е бил учител на Закона.

За децата по това време е било престижно да научиш Закона.

Децата трябваше да учат Петокнижието наизуст и после да се явят на изпит. След това тези, които преминаха успешно, учат и другите книги от Стария завет.
По-късно ги разпределят по равини да ги следват и да се учат от тях.
Накрая се явяват на изпит пред всички равини и трябва да се защитават в дебат.
Който се представи най-добре, може един ден да заеме мястото на някой от равините.

Фарисеите постоянно наблюдават Исус да Го хванат в нещо нередно.

Хуленето и плюенето на служители е плод на завист и ревност.
По този начин се хули Божието име!

Марк 7:1-13

Исус не отрича Божията заповед!
Той зачита заповедта.

Исус им казва, че в техните предания те слагат акцента някъде другаде.

Марк 7:14-23

За нашето западно мислене това означава, че вече всичко е чисто за храна.

1 Кор. 8:1-3

Рим. 14:1-4

Основният замисъл в нечистите животни е, че има много животни, които са „чистачи“.
Тези животни, които Бог обяви за чисти, ядат само чиста храна.

Бог иска да бъдем чисти в дух, душа и тяло.
Той иска да пазим телата си.

Д.А. 10:1-16

Исус не е очистил всички ястия както ние си мислим – Той каза, че чистите ястия могат да се ядат и с мръсни ръце.
– Заради това Петър не можеше да разбере видението и беше в недоумение.

Д.А. 10:17-20

Д.А. 10:25-29

Юдеите са считали езичниците за абсолютно скверни и нечисти.

Петър е знаел точно какво Бог е постановил и че Той никога няма да се отметне от него.

„Всичко в месарницата яжте.“
Всичкото месо в месарницата е било от чисти животни.
Това означава, че може да се яде всичко без да се притеснява човек дали е било жертвено/посветено на чужд бог.

Данаил, Седрах, Месах и Авденаго не искаха да се осквернят и затова ядоха само зеленчук.

Рим. 14:3-6 – За какви дни става въпрос тук?
Става въпрос за пости.
Юдеите постеха определени дни.

Всичко да става според свободата, която Бог ти е дал (относно поста).

Бог ще ни държи сметка за това, което Той ни е казал!

Ние сме храм на Святия Божий Дух!

Всички храни, които са токсични, които вредят на тялото ни, трябва да ги изключим от нашето меню!

Господ е заповядал на Адам какво може да яде.

Евреи 11:4

Вярата идва от слушане на Божието Слово и е покорство на Словото!
Значи Авел се е покорил на това, което Бог му е казал.

Бог никога не се е променял – животните, които Бог определи за нечисти, си остават завинаги нечисти!

Защото бесовете отидоха в свинете?
Природа отива при природа!

Когато ядем нечисти животни, ние си замърсяваме тялото, което е храм!

„Бъдете святи, защото Аз съм свят!“
Това го пише точно при главата за чистите и нечистите животни.
Този стих много години по-късно ап. Петър го споменава в своето послание (Петър 1 глава).

Законникът прави нещо само защото Бог го е заповядал, но не го разбира.

Ако го правиш заради мотива, който стои зад заповедта, тогава си законоизпълнител!

В Новия завет ти разбираш любовта, които стои зад Неговите заповеди!

„Любов към Бога е да изпълняваш Неговите заповеди“.

Ядейки свинска пържола, аз отхвърлям да съблюдавам Божията любов, която е загрижена за тялото ми!

Човек, който осъзнава какво Господ е заповядал и се труди много за Божието дело, не трябва да се напъва много за прехраната си.

„Търсете Моето Царство и Моята праведност и всичко друго ще ви се прибави“.

Благословението върви с покорството!

Бог винаги мисли за наше добро!

Share this: