Сърцето

Сърцето

Трябва да се благославяме от сърце.

Всяко нещо, което не минава през сърцето, няма никакъв ефект!

Бог иска да мине през нас, за да върши определени неща в нашия живот.

„От всичко друго, което пазиш, пази най-много сърцето си.“

Сърцето е първоизточникът.

„Изворите на живота са в сърцето.“

Всичко трябва да мине през сърцето.

Както сърцето е извор на живот, така може и да е извор на смърт.

Бог се нуждае от хора, за да работи.

Едно е да имаш знание, друго е да имаш разбиране за това нещо.

„Това, което осквернява човека, излиза от сърцето.“

Марк 6 и 8 – Исус направи около 5 чудеса в тези глави

Не винаги, когато се молиш и търсиш Бога, Той ти говори веднага.

Важно е да чуваме и да разбираме какво Бог ни говори.

Когато Бог говори, Той винаги говори с определена цел.

Аз разбирам, че за всяка дума (проповядвана от амвона) ще отговарям!

Святият Дух ми дава периодично да размишлявам за чистотата на сърцето.

За да може нещо да влезе в сърцето ти, то първо трябва да мине през ума.

„Вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат.“

Влияеш ли се от хората, лесно ще бъдеш манипулиран.

Основан ли си твърдо в Христос, много по-трудно ще можеш да бъдеш изманипулиран.

„Вярата идва от слушане на Христовото Слово.“
Учениците слушаха Словото много повече от другите хора (като сирофиникианката).

Господ Исус проповядваше, изцеляваше и освобождаваше за цели три денонощия (преди чудото с умножаването на хляба).
Учениците видяха чудото, но вторият път пак се чудиха какво ще правят.

Исус каза на сирофиникианката: „Голяма е твоята вяра.“
Тази жена почти нищо не беше виждала и чувала от Исус, но веднага повярва на думите на Исус, че детето й е освободено и си отиде вкъщи.

Много пъти ние сами губим много поради гордостта си!

Вижте колко е лесно да се подчиняваш като си слуга.
Нашето Царство е основано на покорство.
Нашето покорство прави Нашия Цар свободен да се движи.

Лука 21:34-36
Когато натегнат сърцата ни, губим чувствителност.

Евреи 13:8-12
„Сърцето да се укрепва с благодат“ означава „сърцето да се храни“.

Много хора се пълнят с други неща освен с благодат или смесват Словото с други неща и поради това основно могат да натежат сърцата им.

Храната за нашето сърце е Божието Слово.

Лука 8:4-15
Почвата е сърцето.

Състоянието на сърцето е основно нещо!

Наша отговорност е какво правим със сърцето си.

Когато си пълен с много друга информация, сърцето ти натежава и Словото не може да проникне в сърцето ти.

Внимавайте как слушате!

Никъде в Библията не пише: „Как се чуствате?“
Не трябва да търсим болката, когато някой се е помолил за изцеление.
Фокусирай се върху това, че си по-добре.

Библията никъде не казва, че трябва да чувстваме!

Малките деца не са събирали информация и се доверяват за всичко на своите родители.
Като станат по-големи, те са събрали много имформация и не вярват вече на родителите си.

„Пазете се от кваса на фарисеите и на Ирод.“
Ирод беше човек, който се вслушваше в мнението на хората.
Господ им казва: „Не бъдете лицемери и не се влияйте от мнението на хората.“

Учениците на Исус дълго време не вярваха, че Той е Месията.

Не тряба да се задоволяваме с посредствени молитви и хваления – когато се молим или хвалим, трябва да се концентрираме в Господа и да Го преживяваме!

Господ Исус, като видя множествата, ги пожали и им съчувстваше.

Само искреното и добро сърце може да приеме Словото!

Сърцето се закоравява чрез предубеждения.

Покорството на човека с изсъхналата ръка доведе изцелението.

Важното е какво става със сърцето!

По-малко четете това, което се пише в интернет.

„Дом, разделен против себе си, няма да устои.“

Бог благославя тези, които са в единство!

Не взимай страна в конфликти.

Колкото повече слушаш плюнки, сърцето ти се заквасва с настройки.

Човешките разделения никога не са помагали на никого.

Сърцата ни не трябва да ги обременяваме с всякакъв вид информация!

Сърцето трябва да се храни с Божието Слово!

Фил. 4:8-9

Целта на дявола е чрез многото информация да създаде психоза и негативна атмосфера.

Когато ние вярваме доброто и държим добри картини, Святият Дух е свободен да действа.

Каквото слушаш, това започва да влиза в теб!

Всичко, което Бог е приготвил за нас, Той иска да ни го даде, но то трябва да мине през нас!

Святият Дух иска да излезе, но се иска канал.

Когато ние направим канала, водата ще протече.

Бог иска да промени тази нация, но тази промяна трябва да започне от теб!

Всички сме отговорни да бъдем водачи и да правим ученици!

Трябва да се благославяме от сърце.

Всяко нещо, което не минава през сърцето, няма никакъв ефект!

Бог иска да мине през нас, за да върши определени неща в нашия живот.

„От всичко друго, което пазиш, пази най-много сърцето си.“

Сърцето е първоизточникът.

„Изворите на живота са в сърцето.“

Всичко трябва да мине през сърцето.

Както сърцето е извор на живот, така може и да е извор на смърт.

Бог се нуждае от хора, за да работи.

Едно е да имаш знание, друго е да имаш разбиране за това нещо.

„Това, което осквернява човека, излиза от сърцето.“

Марк 6 и 8 – Исус направи около 5 чудеса в тези глави

Не винаги, когато се молиш и търсиш Бога, Той ти говори веднага.

Важно е да чуваме и да разбираме какво Бог ни говори.

Когато Бог говори, Той винаги говори с определена цел.

Аз разбирам, че за всяка дума (проповядвана от амвона) ще отговарям!

Святият Дух ми дава периодично да размишлявам за чистотата на сърцето.

За да може нещо да влезе в сърцето ти, то първо трябва да мине през ума.

„Вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат.“

Влияеш ли се от хората, лесно ще бъдеш манипулиран.

Основан ли си твърдо в Христос, много по-трудно ще можеш да бъдеш изманипулиран.

„Вярата идва от слушане на Христовото Слово.“
Учениците слушаха Словото много повече от другите хора (като сирофиникианката).

Господ Исус проповядваше, изцеляваше и освобождаваше за цели три денонощия (преди чудото с умножаването на хляба).
Учениците видяха чудото, но вторият път пак се чудиха какво ще правят.

Исус каза на сирофиникианката: „Голяма е твоята вяра.“
Тази жена почти нищо не беше виждала и чувала от Исус, но веднага повярва на думите на Исус, че детето й е освободено и си отиде вкъщи.

Много пъти ние сами губим много поради гордостта си!

Вижте колко е лесно да се подчиняваш като си слуга.
Нашето Царство е основано на покорство.
Нашето покорство прави Нашия Цар свободен да се движи.

Лука 21:34-36
Когато натегнат сърцата ни, губим чувствителност.

Евреи 13:8-12
„Сърцето да се укрепва с благодат“ означава „сърцето да се храни“.

Много хора се пълнят с други неща освен с благодат или смесват Словото с други неща и поради това основно могат да натежат сърцата им.

Храната за нашето сърце е Божието Слово.

Лука 8:4-15
Почвата е сърцето.

Състоянието на сърцето е основно нещо!

Наша отговорност е какво правим със сърцето си.

Когато си пълен с много друга информация, сърцето ти натежава и Словото не може да проникне в сърцето ти.

Внимавайте как слушате!

Никъде в Библията не пише: „Как се чуствате?“
Не трябва да търсим болката, когато някой се е помолил за изцеление.
Фокусирай се върху това, че си по-добре.

Библията никъде не казва, че трябва да чувстваме!

Малките деца не са събирали информация и се доверяват за всичко на своите родители.
Като станат по-големи, те са събрали много имформация и не вярват вече на родителите си.

„Пазете се от кваса на фарисеите и на Ирод.“
Ирод беше човек, който се вслушваше в мнението на хората.
Господ им казва: „Не бъдете лицемери и не се влияйте от мнението на хората.“

Учениците на Исус дълго време не вярваха, че Той е Месията.

Не тряба да се задоволяваме с посредствени молитви и хваления – когато се молим или хвалим, трябва да се концентрираме в Господа и да Го преживяваме!

Господ Исус, като видя множествата, ги пожали и им съчувстваше.

Само искреното и добро сърце може да приеме Словото!

Сърцето се закоравява чрез предубеждения.

Покорството на човека с изсъхналата ръка доведе изцелението.

Важното е какво става със сърцето!

По-малко четете това, което се пише в интернет.

„Дом, разделен против себе си, няма да устои.“

Бог благославя тези, които са в единство!

Не взимай страна в конфликти.

Колкото повече слушаш плюнки, сърцето ти се заквасва с настройки.

Човешките разделения никога не са помагали на никого.

Сърцата ни не трябва да ги обременяваме с всякакъв вид информация!

Сърцето трябва да се храни с Божието Слово!

Фил. 4:8-9

Целта на дявола е чрез многото информация да създаде психоза и негативна атмосфера.

Когато ние вярваме доброто и държим добри картини, Святият Дух е свободен да действа.

Каквото слушаш, това започва да влиза в теб!

Всичко, което Бог е приготвил за нас, Той иска да ни го даде, но то трябва да мине през нас!

Святият Дух иска да излезе, но се иска канал.

Когато ние направим канала, водата ще протече.

Бог иска да промени тази нация, но тази промяна трябва да започне от теб!

Всички сме отговорни да бъдем водачи и да правим ученици!

Share this: