Проповеди от февруари 2023

Проповеди от февруари 2023

Силата е следствие от ходенето ни с Бога, от взаимоотношението ни с Бога, от присъствието на Бога в живота ти.

Бог иска силата ни да идва отвътре, от вътрешния човек.
Пс. 68:28
Исая 11:2
Пс. 73
Лука 4:14

„А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.“
Деянияна на Ап. 4

Здрава храна и здрава тренировка/дисциплина.

1.Царе 16:13
Божието присъствие (славата) и помазание (Божията сила)

Присъствието на Бог ще доведе до помазанието, а Божията сила ще доведе до проявлението на Божието присъствие в живота ти.

Изход
Характера на Бога : славата на Бога

1.Царе 30:
– Сиклаг („Течащият или бликащият извор“)
– Восор(„Силен“)