Проповеди върху Авакум

Проповеди върху Авакум

Независимо дали нещо за теб е истина или не – то си остава истина!

Дяволът иска да ни кара да се съмняваме в Словото, защото не го чувстваме.
Ние не сме критерият.
Когато следваш истината, и твоите чувства ще последват!

До голяма степен нашето разбиране на Словото се формира от това, на каквото сме учени.

Много малко хора лично изследват Словото.
Повечето хора се доверяват на проповедите.

Ние се доверяваме на Бог в човека.

Плътта е измамлива.

Дори и да не те вижда никой човек, Бог те вижда!

Бог иска всички да дойдат до покаяние!

Колкото повече внимаваш да не грешиш, толкова повече ще грешиш.
Единственият начин да се отдалечим от греха е да имаме съзнанието за праведност!

„Аз ще съградя Моята църква.“
Кой съгражда твоята църква?
Църквата е съградена от теб и мен.

„Ние като живи камъни се съграждаме в духовен дом.“

Рим. 12:1-2
Да се предадеш означава да живееш в постоянно съзнание за това.
Защо като сме се предали държим сметка на Бога, на църквата, на себе си?

Не можем да си играем с Бога!
Когато един път си дал нещо на Бога, не си го взимай обратно!

Един път изговорил ли си дума, не се отмятай!

Еклес. 5:1-7
Никога не извършвай необмислени действия!

Бог нарича безумен този, който бърза да говори!

Съновиденията произхождат основно от много занимания.

Когато Бог ти даде сън, сънят винаги ще носи послание и ще те предупреди за нещо.
Но той винаги ще потвърди нещо, което Бог ти е говорил.

Бог държи на думите Си!
Затова имаме Библия.
За нас Той също иска да държим на думите си.

Ние трябва и да подбираме какви мисли и пожелания допускаме в ума си.

Бог е много търпелив и милостив, но не трябва да се подиграваме с Него!

Ако ти си се обрекъл в нещо, но се бавиш да го изпълниш, падаш в категорията на безумните.

Лот се бавеше да напусне Содом, защото беше допуснал Содом и Гомор в душата си.

До голяма степен думите, които слушаме, са само на интелектуално ниво.
Откровението веднага започва да работи в духа ти и става ценност в теб.
Когато наричаме откровение разбирането в ума, то за кратко време ще ни държи, но няма да промени живота ни.

„Бог ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места.“

Ценното за Бога са човешките души и всичко свързано с тях!

„Първо търсете Неговото Царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.“
Бог казва дори да не ги търсим другите неща!

„И да съм гладен, и да съм сит, научих тайната да съм доволен във всичко.“

„Щом искаш души, ще ти дам и много богатство!“

Колко души ние сме довели до спасение?
Колко души ние сме изградили да станат служители?

Господ дава на този, който има!

Когато ние допуснем неприязън вътре в нас, даваме място на дявола.

1 Петър 2:1
Важното е да вземем решение да се покорим на това, което Словото казва!
Ако ние не ги отхвърлим тези неща, това означава, че ги искаме.

1 Петър 2:2
Греховете ти са простени, но ти трябва да останеш в това състояние на праведност.

Пожелавайте често (както бебето през 2 часа млякото) Словото!

1 Петър 2:3-10
Господ иска да изгради Своята църква от живи камъни/ от царски свещеници.
Свещеникът имаше наследство от Господа и не трябваше да пие алкохол.

„От устата на свещеника хора трябва да очакват знание.“

Господ иска да ни научи как да се справим с най-големия проблем в църквите – съблазните.

Да обичаш Словото означава да го ядеш и живееш!

„Праведният чрез вяра ще живее.“
Няма как да практикуваш вяра, ако нямаш Словото вътре в себе си!

4 основни съблазни:
1. в себе си
2. в Бога
3. в пастора/в служителите
4. в църквата

Господ може да допусне дори демони в живота ти, за да ги пребориш!
Искаш ли да служиш, ти ще се срещнеш с големи демони.

Целта на Сатана (когато се молиш) е да те разконцентрира.

„Нищо няма да ви повреди.“

„Нашата борба не е срещу кръв и плът.“

Когато огънят на Святия Дух е около теб, нищо не може да те повреди!

Властта ни идва от Словото.

Богатият човек (в притчата за богаташа и Лазар) беше в ада, защото каза „Не!“ на Словото!

Ние днес като слушаме Словото казваме ли „Да!“ на Исус/на Словото?

1. съблазън от себе си

Когато Бог ти е дал призив за служение, ти непременно ще трябва да минеш през пустинята!

Дяволът постоянно иска да се идентифицираме с нашите действия, а Бог ни казва да се идентифицираме с нашата позиция в Христос!

Победата е да се изправиш след като си паднал без да има последствия за теб.
Бог не иска ти да си спомняш за миналите си грехове.

Ако ние не победим със съзнание за тази праведност в Христос, рано или късно пак ще съгрешим.

Ние сме Божията праведност в Христос!
И ти трябва да имаш това откровение!

Недей вярвай на себе си – вярвай на Бог!

Когато си паднал, не допускай мисъл, че Исус е разочарован от теб!

2. съблазън в Самия Бог

Бог ни учи да не ходим с чувства!

Обикновено когато кажем „Нека бъдем мъдри“, това е продиктувано от страх.

Историята за Седрах, Месах и Авденаго и огнената пещ

Съблазънта ни в Бога много пъти идва от дълго неотговорени молитви.

Бог е винаги до нас!

Не трябва да се съблазняваме в Бог заради липсващ отговор на молитва, защото Бог е този, който преценява как и кога да отговори!

Съблазън означава „изкушение“ или „да се съмняваш в думите на някого“.

Господ няма да повери голямо служение на някого, ако не е победил тези съблазни!

3. Съблазън в пастора

Числа 12:1-14
Господ ги изпитваше хората в момента дали ще следват Закона или това, което човек прави.

Много хора идолизират своя пастор.

Ние много пъти не можем да направим разлика между вътрешното и външното помазание.

Не трябва да следваме Господа според това, което хората вършат!

Бог иска да вярваме на Него в човека, а не на човека!

Ние ще бъдем изкушавани от Сатана във всяка една област от живота ни и трябва да бъдем бетон във всички тях!

4. Съблазън в църквата

Обикновеният номер е „Никой не ме търси от тази църква!“.

Всички ние сме Божиите възлюбени деца и Той ни обича еднакво!

Господ допуска съблазни в живота ни, но Той е винаги до нас!

Когато победим съблазните, Господ ни поставя на по-високо място!

Нашата вяра не расте освен с търсене на Лицето на Бога в посвещение!

Всички имаме сила, но не всеки има голяма вяра.
По-голямата вяра освобождава по-голяма сила.

Никога не е късно да повярваш!

Не трябва да се обезсърчаваме!
Не трябва да се отказваме!