Проповеди върху Авдий

Проповеди върху Авдий

– Бог ни е освободил, а когато си свободен имаш увереност!

 

Откровение 1:4-7

 

– Словото ни казва да се насърчаваме всеки един ден с Неговото идване! Имаме ли очакване?

– Идването Му е нещо, което трябва всеки един ден да ни вълнува, но знам, че това е битка за всеки ден също! Целта на дявола е да ни потопи в обстоятелствата!

– Където са радостта и мирът на Бога се появява и ВЯРАТА! Словото на Господа винаги върви с радост, мир и свобода! Тогава в дадена ситуация можеш да стъпиш на Божието слово!

– Искам да бъда развълнуван от Неговото идване! Не трябва да бъдем объркани, отчаяни или уплашени!

 

Яков 1:22-25

 

– Нашата първа отговорност е дали ще приемем Божието слово, когато ще дойде. Втората е дали ще го приложим.

– Бог е планирал успех в живота и в служението ти. Но няма как да има успех, ако словото не бъде приложено и пазено в добро и искрено сърце. Необходимо е да позволим на словото да влияе на живота ни.

– Това, което позволим да влияе на живота ни, то тогава това нещо ще го промени!

– Божието слово влияе в живота ни в насока да ни направи да бъдем като Господ Исус Христос.

– Нужна е дисциплина да прекараме качествено време със словото на Бога. Не просто време, а с дух на откровение и мъдрост. Ако сърцето ти е гладно и жадно за Него, то тогава Той ще ти помогне.

 

Яков 1:26

 

– Животът ти се състои от твойте решения и се управлява от твойте думи. Ако искаме наистина да бъдем успешни е важно какви решения взимаме, но е важно и какви думи излизат от устата.

 

Яков 1:27

 

– Божието слово ни казва ние да се пазим от света, а не, че Той ще ни пази!

– Думите, които говорим ни поставят в определено място.

– Думите, които говорим определят границите в които ще ходим.

– Думите, които говорим засягат нашия дух.

 

Лука 6:45

 

– Има връзка между сърцето и устата

– Не е неверие, ако преминаваш през нещо и споделиш. Неверие е, ако не вярваш, че ще излезеш от там. Не е неверие, ако поискаш подкрепа.

 

Псалми 141:3

Псалми 19:14

Псалми 39:1

 

Галатяни 6:3-5

 

– Духовната гордост може да заслепи очите ни и да изкриви представата, че сме нещо повече от другите. Изкривява представата ни за това кой си в Христос.

 

Авдий 1:3

– Изключително ефективно лекарство срещу гордостта е смирението!

– Когато словото на Господа дойде е необходимо да се покаем, ако сме били духовно горди.

– Причини за духовна гордост:

 

  1. Знание.

 

1 Коринтяни . 8:1

 

  1. Успех от постигнатото.
  2. Позицията, в която се намираме.

 

2 Летописи  26:5

 

– Когато Бог ни подарява още 15 години е важно да се инвестира в следващото поколение.

 

  1. Личното състояние.
  2. Да забравиш деня на малките неща.

 

Левит 23,24 глави.

1 Коринтяни . 4:7

1 Коринтяни 15:33-34

Яков 4:4