Проповеди върху Амос

Проповеди върху Амос

-Псалом 65 :1-2
-Бог очаква хваление от Своята Църква. Поклонение към Бог.
-Където Бог е издигнат, ще привлече сърцата на хората.
-Бог не е казал да го почитаме само с десятакът си.
-Почитай Бог и Той ще те почете. Би ли желал Бог да те почете?
-Хвалението към Бог трябва да е от сърце.
-Когато дяволът те затрупва с проблеми – ХВАЛИ ГОСПОДА!
-Когато умът ти хвърчи – ФОКУСИРАЙ СЕ ВЪРХУ БОГ!
-На какво предаваш умът си?
-Мисли повече за Горното от колкото за Земното.
-Няма значение колко зает си! Данаил беше управител и се покланяше на Бог по три пъти на ден!
-Когато сееш време, Бог ще те благослови с време.
-Много църкви могат да дадът средства на нуждаещите се, но не могат да дадът Исус.
-Копней за духовните дарби!
-Копнежът е да ги искаш много силно всеки ден!
-Хлопай и ще ти се отвори!
-Когато търсиш Бог, го търси настоятелно! Бог обича това.
-Най-мъдрото нещо, което можеш да направиш е да търсиш Бог!
-Говори това, което Бог казва за теб! Това е правилната изповед на вяра.
-Мъдро е да развиваш взаимоотношение с Бог.
-Амос 5:4
-Земното тяло се нуждае от енергив за да функционира. Духовното ти тяло също.
-Не пропускай времето с Бог. Това е мъдро.
-Бог е достъпен сега повече от всякога!
-Искай мъдрост от Бог!
Соломон поиска мъдрост и я получи.