Проповеди върху Ездра

Проповеди върху Ездра

Вземи сериозни мерки, защото положението ти не е добро!

Словото изпратено до нас има силата да ни променя.

Святият Дух може да работи само там, където Му позволяваме!

Бог иска да ни благославя!

Трябва да сме святи, защото Бог е свят.

Бог не иска от нас повече от това, което е изработил/осигурил за нас.

Както родителите изискват неща от децата си (като хигиена, навици и др.) – те мислят за децата, за тяхно добро, Бог не се грижи за нашето удоволствие, – а за нашето бъдеще, за нашия живот.

Бог като лекар загрижен ни казва проблема, за да не последва трагичен край, за да се излекуваме.

Целта на войната е смърт -елиминиране на врага.
Във война сме, хора около нас загиват (не само физически, а духовно)!

Говорът ни (думите ни) издава диагнозата!

Вътрешно човек не е добре, когато се оплаква и др.

Когато си пълен с Бог, е различно!

Бог не е болен, не е в безизходица, не е тъжен.

Когато дойде обстоятелство, кой говори от теб – с кого си пълен?

Дяволът се опитва да ни пълни с лоши неща и после ни създава ситуации, за да изкара това от нас.

Чрез думите си даваме място на лукавия – той постоянно ти показва негативни неща и ти предизвиква ситуации да ги узакониш с думите си.

Не давайте място на дявола!

Понякога дори се настройваме против Бог… защо не прави нещо… но Бог не е такъв, Той е законен.
Ние ако сме дали място на дявола, Той няма да се намеси.
Нехаеш ли? – „Бог няма да те остави“ не означава, че Той ще прави нещата вместо теб.

Яков 5:13-20

Бог не е доволен от молитвения живот на църквата!
По този начин Му пречим Той да извърши плановете, които има за нас и чрез нас!

Нямаме искреност един към друг!
Това пречи на молитвата ни.

Исус е нашата връзка.

Има съпротива, когато се молим.

Не можеш да се молиш за някого, ако имаш нещо задържано против някого!

Дан. 9 глава – съпротива срещу молитвата на Данаил

Молитвата на Данаил беше съпротивена за 21 дена, защото май само той се молеше.

Защо Бог ни казва да Му възложим всяка наша грижа?
За да може да сме свободни да вършим Неговата работа!

Отговорите в нашия живот се крият в Божиите грижи!

Когато търсим Неговото царство и Неговата правда, всичко друго ще ни се прибави!

Дяволът ни настройва срещу хора и определени системи, за да не можем да се молим!

Ако си настроен, не може да се молиш!

Яков 5:16-17

Има два вида праведност:

1.
Вменената праведност, която имаме чрез Исус -> тя ни дава достъп до небето

2.
Нашата праведност чрез нашите дела

Мат. 6:1-2

Мат. 3:13-16

Святият Дух слезе върху Исус, когато Той извърши това, което Му бе заповядано.

Правда е да извършим това, което Бог ни е заповядал!

1 Йоан 3:22-24

Святият Дух ни изпълва, когато вършим делата на нашата праведност!

Когато ние си вършим нашите неща, Святият Дух няма за какво да ни помага!

Бог има товари за душите на хора!

Ние пропускаме Божия план за живота ни.

Всичко потребно за живота и благочестието Бог ни го е подарил!

Много родители са пропуснали да научат децата си да познават Бога/да се молят!
Децата се учат чрез пример и поведение.

Никога не се учи човек насила!

Никога Бог не ни се кара и не ни заплашва.

Дяволът идва да ни дава черни картини, когато вършим нещо неправилно.
Бог пък не ни осъжда – Той ни привлича при Себе Си.

Бог не нанася осъждение на никого!

Когато човек все се чувства виновен, той не е свободен!

Дяволът ни лъже чрез осъждение, че Бог все не е доволен от нас, за да ни отдалечи от Него!

Оградата на Божиите заповеди – праведността ни огражда и Сатана не може да ни пипне.
Заповедите са нашата протекция създаваща интимност.

„Изработвайте спасението си със страх и трепет!“

Да се държиш като праведен означава да вършиш правда, да вършиш правда означава да вършиш правилни неща.

1 Йоан 5:14-16

Господ ни слуша, когато искаме нещо по Неговата воля.

Ако ние вършим Неговата воля, ние Му угаждаме.

Правиш ли каквото си искаш и получаваш ли отговори на молитвите си, това означава, че дяволът ти отговаря на молитвите.

Стоенето пред Господа ни носи голяма полза – Бог ни насочва в истината и започва да ни споделя сърцето Си!

Данаил 9:2-23

Пазенето на заповедите!

Бог ни дава, но иска да работим!

Той ни дава спасение, но иска да го изработваме – както Яков получи Рахил предварително, но след това работи за нея 7 години.

Как ни се отварят очите за духовния свят? – Както Данаил постеше , молеше се, тъжеше.

Неемия 1

Ездра 1 :1- 5

Ако обичаме Бога, изпълняваме заповедите Му!
Така ставаме екип – Той казва, ние изпълняваме.
Неговите ангели са там да служат.

Бог ти дава трудности, за да изкара горчилката отвътре.

Когато сме лоялни, покорни без да ни виждат хората, а за пред духовния свят, показваме, че обичаме Бог!

Когато постим, показваме, че сме готови да умрем за Него!

Ако не се научим да постим и да се молим за децата ни и семействата ни, ние ще ги загубим един ден!