Проповеди върху Еклесиаст

Проповеди върху Еклесиаст

Седмици на жътва

– Бог ни е дал възможността и шансът да Го познаваме и да сме с Него. – В земния ни живот имаме прекрасна превилегия, която е дадена на всеки един от нас и тя е да се примиряваме с Бога. Да обърнем сърцето си към Бог. И това е вечен живот – да познаем Отец, да познаем Исус и да бъдем изпълнени с Духа Му. – Той направи възможно това. Ние нямахме…
  • 1
  • 2
– Бог е дошъл за теб лично, не за масата. Затова днес е един специален ден. Бог може да обърне внимание на всеки един индивидуално. Неговото присъствие е реално навсякъде.
– кое превръща дадена фраза или дадено нещо в клише? В момента, в който спрем да му отдаваме нужното внимание, нещото е вече клише, но кой е отговорен за това нещата да бъдат клише?
– Ние сме тези, които се променяме и Бог няма нужда да се промени. Ние трябва да се променим, за да приличаме на Него, а не защото просто ей така трябва да се преобразяваме.
– Отец благоволи да ни даде царство и ние трябва да сме готови за Неговото царство.
– Бебето не се ражда докато не бъде оформено. Но когато бъде оформено то трябва да излезе от утробата, за да започне истинския му живот. По същия начин сме и ние, а когато сме готови Исус Христос ще ни призове.
– В Ефесяни 5 глава се казва да изкупуваме благовремието.
– Отец благоволи всеки един тук да бъде обезчечен, само че хората не го осъзнават. Бог се е погрижил за всичко необходимо.
– Бог създаде Земята и небето, а звездите и космоса след това. И тук на Земята сме като в утробата. От бебето в утробата не се иска нищо друго, освен да приема и да расте. Когато дойде време за раждането има болки, агония, бебето плаче, а ние се радваме.
– Когато човек се новороди и Святият Дух го изобличи плаче, а небето се радва! ^_^
– Има хора, които не могат да имат деца, а има и такива, които могат да имат, но нехаят.
– Бог иска да има деца и Бог има план за всеки един живот. Ти не можеш да Го изненадаш.
– Когато ние сме новородени ние нямаме минало. Едно бебе няма минало!
– Би трябвало един новороден човек с вярата, която Бог му е дал и заедно с всичко друго с Христос, да направи нещата, които са му дадени реалност, факт!
– Римляни 8:32 – а след като ни е подарил всичко защо искаме? Бог каза да искаме, но и каза да кажем на планината да се хвърли в морето!
– Крадецът не иска разрешение! Той иска слабо място и пролука!
– Виждаме, че липсите в живота ни са поради това, че не сме били внимателни и сме били ограбени. И тогава се молим и плачем, и умоляваме Бог да ни помогне.
– Аз вярвам, че Бог чува всяко Свое дете. Аз вярвам, че Той чува всяка молитва! Но когато ние изговаряме негативизми ангелите не могат да донесат победата.
– Дяволът не може да даде живот и здраве, но го прави, защото краде от нас и дава кражби.
– Исус заповядваше на мъртвите, а ние днес постоянно умоляваме Бога. Не е казано да не се молим, но напротив. Но нещата, които са ни дадени заедно с Христос, ние първо трябва да ги направим наша собственост ЧРЕЗ ВЯРА!
– Веднъж помолил Бог за новорождение никой не се моли втори път, защото го вярва. Но за изцеление, финансови нужди се молим много пъти. Не вярваме, че са ни дадени както спасението, както и Святият Божии Дух!
– Колко по-сложно е да приемем изцелението със същата вяра, с която приехме Исус и Святият Дух?
– Проблема е там, че някой краде. Дяволът иска да открадне неща, които са ценни и стратегически.
– Не трябва да очакваме от дявола да благоволи да имаме успехи и работа, да ни храни и да се грижи за нас. И Той получи света, защото го открадна от хората.
– Исус не искаше сатана да Го избави от Неговите мъки и кръста, защото Той имаше цел. В Евреи 11 глава се казва, че някои от светиите не приеха да бъдат избавени, за да получат по-добро възкресение.
– Дяволът най-вероятно е давал картини на Исус, страхове и т.н. И не трябва да си мислим „Ама все пак това е Исус“. Той навсякъде се наричаше „Човешки Син“.
– Ние трябва също да заповядвам на бурята, но не, за да видим какво да стане, а от свидетелството на Святият Дух! Исус никога не правеше експерименти!
– Много пъти смъмряме нещо и чакаме Бог да го подкрепи, и когато не го подкрепи казваме, че това е Божията воля. НЕ! ТОЙ ИМАШЕ ВОДИТЕЛСТВО! Ние правим нещата без да имаме водителството!
– Ако търсим логика във всяко духовно нещо няма да го разберем. Духовните неща са различни от интелектуалните. Те са в различно измерение. Затова Бог казва, че Неговите помисли не са като нашите.
– Бог ми зададе три въпроса:
1) „Ако ти знаеш, че това е последната вечер на живота ти и сега има служба, как ще проповядваш?“
2) „Ако в събранието знаеш, че има човек, чийто последен ден е днес и е на службата, как ще проповядваш?“
3) „Ако Исус е тук в аудиторията как ще проповядваш?“
– Бог ни е подарил времето тук на земята, но във вечността няма да го има. И често се съобразяваме с него. Обаче хората, които са живеели в миналото не са осъзнавали какво вършат, но сега виждаме в Библията каква голяма следа са оставили.
– Каква следа оставям аз?
– Ако целите ти не са поставени и не си ги преследвал няма да достигнеш пълния си потенциал!
– Дяволът използва синоними. Той е много хитър! Вместо „убийство на бебета“ той казва „аборт“. Той знае, че вярата действа чрез любов. Той знае, че ако може да блокира вярата ни ние сами ще се откажем от нея. Дяволът краде любовта ни.
– Библията ни казва, че в последните дни ще се увеличи беззаконието и любовта на мнозинството ще охладнее.
– Много пъти очакваме Бог да ни „връхлети“, когато очакваме от Него. Но Той не прави така. Той започва отвътре навън. В Притчи се казва да пазим сърцата си чисти. Дяволът иска да ги замърси, за да не може Бог да работи в тях.
– Колкото повече гледаме убийства, прелюбодейства, кръв, блудства, съвестта ни прегаря. Затова и има клипове, на които се смеят, когато някой пада. Знаете ли какво е това? Закоравяване на сърце. Как може децата ни да имат любов в сърцата като играят само игри с насилие?
– Това блокира вярата ни да работи! Но много пъти пропускаме факта, че Бог минава през сърцето!
– Когато сърцето ти е чисто, когато сърцето ти е чувствително, Святият Дух ще ти свидетелства да се грижиш и за тялото си.
– Неразумните девици пропуснаха фактора време.
– 1 Кор. 13:11 – мислим, че детинството е период от време, в което се намираме и след време го израстваме и готово. Да, но не е така. Виждали ли сте стари хора да се вдетеняват?
– Детинството трябва да се напусне, не да се израства.
– Посочете ми един Библейски герой, който се е вдетенил.
– Виждаме как умряха патриарсите. Те не се караха за парче хляб, а даваха благословии! Зрелият човек е този, който оставя мъдрост и благословение на другото поколение!
– Детинското ни пречи да израстнем и да влезем в призива си!
– Лука 7:31-32 – те приличат на деца, които седят по пазарите.
– Еклесиаст 11:10
– Галатяни 4:1-2
– Ние, братя и сестри, ние сме господари на много неща. Отец благоволи да ни подари царство. Ние сме наследници на Бога и сме сънаследници с Христос. В същото време се държим като роби, просещи неща от Господаря си, защото сме малолетни! ЗАЕДНО С ИСУС ОТЕЦ НИ Е ПОДАРИЛ И ВСИЧКО!
– Лука 17:7-8
– НИЕ ИМАМЕ БАЩА! НИЕ ИМАМЕ БАЩА, КОЙТО НИ ДАВА ВСИЧКО, НО ЩЕ НАМЕРИ ЛИ ИСУС ТАЗИ ВЯРА, ЗА КОЯТО СЕ ГОВОРИ В 18 ГЛАВА НА ЛУКА?
– Децата само взимат, а не дават!
– Какво правим с дарбите и талантите, които Бог ни е дал? Какво правим с времето си?
– Ние трябва да станем като Исус, за да изявим Него в този свят!
– Това към което ние трябва да се стремим е ПОНЕ ЕДНА душа са се спаси и да не отиде в ада, но да е с Бога !
– Бог толкова възлюби света, че даде! Виждаме Исус, когато агонизираше също предаде Себе Си и каза да не им се вменява за грях! И този Дух на Исус се предаде и на учениците си, а те на своите! Виждаме Стефан като такъв пример! И от това се роди един велик апостол – Павел!
– Остави детинското, защото Исус Христос е на  вратата! Важното е къде е твоя фокус, къде е твоята гледна точка! През перспективата на вечността или на земята го правиш?
– Много новозаветни християни мечтаят да живеят като Соломон! Като Христос ли искаш да живееш или като Соломон? Искаш ли съдбата на Соломон или съдбата на Исус? Решението е твое, решението е мое!
– Преди те не осъзнаваха, че пишат история, но днес я четем. Днес и ние пишем история!
– Не забравяйте, че ние имаме срок на годност на опаковката.