Проповеди върху Йоил

Проповеди върху Йоил

-Днес не сме събрани заради религиозност, а заради Живия Бог!

-Дори когато губим неща от живота, Словото ни насърчава да се покланяме на Бога.

-Гледайки на Словото, търсейки Бог в Словото, ние се взираме в Него.

*Ключово важно е да сме гладни и жадни за Господа.

Издигнете главите си, защото изкуплението ни наближи.
НАШИЯТ ИЗКУПИТЕЛ ИДВА!

-Днес е последният ден от Шатроразпъване.
И Исус се вълнуваше и Той не шепнеше, а ИЗВИКА: 
Йоан 7:37

*КОСТВА НИ УСИЛИЕ И РЕШЕНИЕ ДА ГО ТЪРСИМ, НО ИМАМЕ И ОБЕЩАНИЕ -> Лука 11:9-13

-Крайната цел на Бога е да види Исус в нас.

-Хладкостта не върши работа -> Откр. 3:16

-Бог иска да горим за Него непрестанно!
Преди свещениците поддържаха огъня, а днес ние сме свещениците – >Левит 6:13

*Поревнувай да послужиш на Божието намерение.

Църквата е за:

-Да издигне Исус

-Да говори на хората за Исус

-Да се издигнат силни мъже на Господа.

Йоил 2:25-32 -> Йоил 2:1-11 – това е за Божията църква

Агей 2:9

-Йоил 2:28 – След кое? -> Йоил 2:12-13

=> Матей 6:33 ; 1 Пет. 5:7

*Йоил 2:12-13 означава покаяние.
Няма съживление, което да е започнало без покаяние и без търсене на Бога.

*Важен фактор е единството в църквата.

2 Летописи 7:14-15 – принцип на мощно съживление!!!!

*Всяка една молитва означава смирение.
Когато се молим, ние признаваме, че не можем да го направим.

-Изцелението на нацията започва от сърцето на църквата, а не на висшестоящите в нацията – не са лидерите, а църквата.

Йоил 2:16 – 17- И СУЧЕЩИТЕ!
ЦЕЛИТЕ СЕМЕЙСТВА!

Ние имаме примери на хора, които го направиха:

Данаил – Дан. 9:1-3,17-23

*Дан. 9:22 – Когато Го търсим, Той ще ни даде способности да работим за делото Му!

*“Заради Себе Си“

*Много молитви!

*“След като прочете.“

*Молитви!

Еремия 29:10-14 -> възстановяване!

Йоил 2:18-18 – „Когато … – тогава….“
Тогава Господ поревнува!