Проповеди върху Михей

Проповеди върху Михей

Насърчението всъщност е мотивация.
То е прилив на вътрешна сила.
Бог знае как да ни насърчава.

По пътя, по който вървим, имаме нужда от сила.

„Святият Дух ни помага в нашата немощ, понеже ние не знаем да се молим както трябва.“

Святият Дух започва да прави молитвите ни ефективни.

Рим. 8:26-28

Много пъти ние цитираме Рим. 8:28, но никога не трябва да го вадим от контекст.

Как ни помага Святият Дух?
Той започва да вика от нашия дух.

Немощта на нашето плътско естество е, че то не иска Бог!
Плътта никога не иска да се моли!

Ще ти е лесно да започнеш да се молиш, когато го правиш често.

Ролята на Святия Дух днес не е много по-различна от тази на Исус преди 2000 г., когато беше със Своите ученици.

Каузата ни е абсолютно успешна – само да устоим докрай!

„Тесен е пътят.“

Ние сме повлияни много силно от гръцката култура и това ни пречи да разбираме Библията.

Храмът основно е бил място на поклонение.
Синагогата основно е била място на обучение.

Исус изпълняваше роля на баща спрямо Своите ученици, защото Господ в Стария завет е заповядал бащите да учат децата си на Закона.

Господ Исус направи картината пълна.

„Старият завет е сянка на бъдещи добрини.“

Рим. 3:30-31

1 Тимотей 3:16

Садукеите са били като днешните проповедници на преуспяването.

Иродиадите са се занимавали повече с политически неща.

Фарисеите и книжниците са се държали за Закона като „удавник за сламка“.

Фарисеите конфронтираха, но не отричаха Исус Христос.

В синагогите не е можело всеки един да говори.
Исус е бил член на настоятелството на синагогата.

След като Исус се върна от пустинята в синагогата юдеите видяха „шмиката“/помазанието върху Него.

Фарисеите постоянно бяха около Исус.
Те Го признаваха като учител и неговите ученици.
Това, че Исус вършеше чудеса, най-много ги болеше.

Марк 7:5-23

Фарисей означава „някой, който поучава или тълкува Закона“.

Исус проповядваше Закона, но Той предаваше смисъла на Закона.
Фарисеите тълкуваха Закона според техните погрешни човешки предания.
Днес не е много по-различно!

Притчите са няколко вида.
Тълкувателите на гръцки притчи търсят скритото значение.
Исус винаги им даваше нагледни притчи.

„Всички ястия чисти“ не означава, че може да се яде абсолютно всичко, а че може да се ядат чистите ястия с немити ръце.

Ерем. 50:5-12, 50:17-20

Навремето Вавилон се е намирал в Ирак.
Съвременният Вавилон е Саудитска Арабия.
Виното, с която блудства, е петролът.
„Перлата“ на Саудитска Арабия е Мекка.

Юдеите не са се сношавали със самаряните, защото те в очите на юдеите са езичници.

Нищо не става без пост и молитва!

Михей 2:12-13

Никъде в Библията не се казва, че Господ ще сключи Нов завет с езичниците, а само с юдеите и израилтяните!

Господ се разведе с Израел в Стария завет.

Мат. 19 – правото на развод

Евангелието на Матей е много еврейско Евангелие.

Мат. 6

Делата на праведност определят и задържат нашата позиция на праведност!

„Който устои докрай, ще бъде спасен.“

Йоан 1:12
След като си получил това, ти трябва да се държиш като праведен!

Вярата е покорство на Божиите заповеди!

Исус казва да вършим нашите дела на праведност като за пред Бога.

Мат. 6 – „Когато ти се молиш, отиди в скришната си стаичка…“
„Когато вие се молите, казвайте…“
– Има лична молитва, има и публична молитва!

Молитвата „Отче наш“ е взета от Закона.

Исус взима двете най-големи заповеди от Закона.

„Нова заповед ви давам.“
Исус не е измислил нова заповед.

„Любовта изпълнява Закона.“
Законът съдържа в себе си любов.

„Който обича Бога, върши Неговите заповеди.“

Нечистите храни ни пречат тук да бъдем ефективни и така ставаме непълноценни.

Първите 4 заповеди са свързани с взаимоотношенията ни с Бога, а останалите 6 са за взаимоотношенията ни с хората – нарушаването на първите 4 е смъртен грях, а на останалите 6 – несмъртен грях.
Когато изпълняваш първите 4 заповеди, ще изпълняваш и останалите 6.

Проклятието на Закона е проклятие от Господа, когато не изпълняваш Закона.

За Господ проклятието на магьосниците не е никакво проклятие (както в историята с Валак).

Исус понесе Проклятието на Закона.

Рим. 7:1

1 Петър 1:1

Римляните, на които Павел пишеше, бяха разпръснати евреи, които разбираха какво е закон.

Рим. 7:1-3

Господ Исус дойде като представител на Бога на тази земя.

Исус умря и ние умряхме чрез Него и по този начин ние станахме свободни да станем Негова Невяста!

„Идват дни, когато ще сключа с Юдовия и Израилевия дом Нов завет.“

Рим. 7:5-16

Законът е добър и конфронтира греха в нас, за да ни покаже, че ние сме лоши поради греха в нас.

Ако ние се върнем в плътта, грехът става силен!

Ние не трябва да се притесняваме от Закона.

Когато ние приемем Исус, това е за пред целия духовен свят.
Но ако ние разрушим взаимоотношенията си с Господа, ние ставаме прелюбодейци!

Ние изпълняваме заповедите на Господа, защото Го обичаме!

Божиите заповеди са свързани с взаимоотношенията с ближния!