Проповеди върху Софония

Проповеди върху Софония

Авакум  3:17-19

Божието слово казва да бъдем в радостта на нашия Господар.

Софония 3:14

Ние имаме причина в Господа да се радваме от цяло сърце! Господ е отменил присъдите! Алилуя! Когато ние приехме Исус Той отне всяка присъда и изхвърли неприятеля. Имаме протекцията на кръвта на Исус! Дявола има план за живота ти, Бог има план за живота ти, ти имаш план за живота си. Но не трябва моя план за живота да съвпада с плана на дявола. Ти мислиш добро, а Бог мисли съвършено! Мисли за горното, търси горното! Когато мислиш за негативните минали и бъдещи неща се обезсърчаваш, но когато мислиш за Бога, за горното, за това, което Той има за теб – ти се насърчаваш! Няма нужда да се притесняваш предварително за неща, които може да не станат, но трябва да се отпуснеш в Бога.

Софония 3:16-17

Ние сме възлюбени поради Исус, а не поради делата си. Поради голямата милост, която Бог има към нас! Както Бог има милост към евреите така има и към нас. Ние сме част от Ерусалим! Бог е развълнуван и е радостен Бог. Всеки път Той иска да Го преживяваме. И само по себе си преживяването няма стойност, а Словото е това, което е съществено. Ние трябва да откликваме на Словото и да му позволим да ни променя. Бог иска това Слово да възбужда нещо в нас.

2 Лет. 7:14

Ако Словото не работи в живота ти, то трябва да се молим за възстановяване. Бог иска всеки един път нещо да се случва. Това Слово идва, за да предизвика неща в нашия живот. Иска да взимаме решения в правилната посока и да даваме МНОГО ПЛОД. 

*Целта на Словото всеки един път е да ни предизвика и да ни подтикне към промяна. 

Йоан 1:14

Знаете ли, че можем да виждаме славата на Словото? 

Нашият живот не свършва с кръщение, новорождение и т.н. Следва ходене с Бога! Словото казва, че Енох ходи 300 години след като му се роди син. Това е решение за всеки един ден. Това е процес на очистване. Неща, които са в характера ни отнемат време за очистване. 

Темперамента е нещо, което Бог ти дава, но характера ти се оформя в зависимост от обкръжаващата те среда. Преди средата е била негативна и е изграждала негативни неща. Но сега, когато сме в Божия дом сме призовани да изграждаме характера си според Божиите стандарти. Всеки път, когато Словото идва то предизвиква неща в нас. Винаги е за положителна промяна, която да изгради неща в живота ни. Положителната страна на думата „предизвиква“ означава стимулирам, възбуждам, подбуждам. Всеки път, когато Словото идва в живота ни то цели точно това – да ни предизвика! Ако нищо не те предизвиква това означава, че си в религия. Но само мъртвата риба пътува по течението, а живата срещу течението. Дявола винаги иска да ни спре, но когато словото ни предизвика то ни дава сила! Венец се дава на тези, които тичат и полагат усилия. За да вземеш медал е необходима доста подготовка. Това коства дисциплина. 

*Да си християнин е решение за промяна. Словото на Господа трябва да провокира нещо в нас. Всеки един ден сме изправени пред толкова много решение, но ето тогава словото идва. Колко добре е да идваме на служба с отворено сърце! Бог винаги ни предизвиква към по-добри неща. Винаги ни предизвиква да приличаме повече и повече на Неговия Син Исус Христос. 

*Словото идва винаги,за да ни промени. 

*Всяко нещо, което ти влияе те променя. Какво позволяваш да ти влияе? 

Агей 1:1-5

Словото дойде, за да предизвика начина им на мислене.

Словото на Господа идва и ако то не произведе размисъл няма да има и решения. Постоянно идваше слово при Агей и Захария, за да може да бъде възстановено това, което е било разрушено. 

Агей 1:12

Каква реакция предизвика в тях словото? Респект, страх от Бога. Словото трябва да предизвиква това в нас. 

Агей 1:13

Следващото нещо, което Бог им изпрати беше насърчение. 

Бог не е против да съграждаме дома си, а беше против, че не се гради Неговия дом. 

Агей 1:14-15

*Господ възбуди към решения, към действие. 

Виждаме съдействие на светската и духовната власт. Вярвам, че идва такова време! Предстои ни жътва! Павел казва да се насърчаваме с тези неща – срещата с Христос. Когато един ден земния живот свърши и отидем при Него Той е решил даже да даде награди въпреки че всичко си е от Него. За да може нашия живот от сухи кости да се превърне в мощна армия първо е нужно да чуем словото. То идва, за да разтърси нещата, които се клатят. Бог иска от нашия живот да има добър зехтин,за да има светлина в Божия Дом. Насърчавам ви да ценим словото, което Господ ни изпраща. 

Притчи 13:13 

Да презираш словото значи, че ти не цениш словото и не достига до теб. Всеки си пази ценностите. По същия начин трябва да ценим Божието слово. То идва да ни поведе към промяна, да повлияе на поведението ни, на ценностната ни система. Словото идва да направи положителна промяна.

Пс. 19:7-14

Позволи на това слово да влияе в твоя живот. 

Всичко, което Бог има за теб е истина, добро. 

*Не всяка врата, която се отваря е отворена от Бог и не всяка врата, която се затваря не е дявола. Какъв е плода? Отдалечаване или приближаване? По-далеч или по-близо си до Бога? 

*Повлияването винаги носи ефект – носи промяна и те променя. Положително или отрицателно. 

Неща, които са ми влияли най-много:

1. Божието слово. 

2. Духа на Бога . 

3. Общението(молитвата) с братя и сестри. 

4. Призива на служението. 

5. Видението, което Бог ни е дал за църквата.

Това, което може да ни повлияе положително е Божието слово. Желанието за словото убива апетита за другите неща. 

*Отлагането за всяка една област от живота ни е голям крадец. 

Това на което отваряме врата ще ни изпълни. 

Едно от нещата, които са ми повлияли е примера. Ние трябва да подражаваме на нашите лидери. 

Тит 2:7

Бог цени инструментите Си. Той ни е купил, за да ни употреби за Неговата слава.