Проповеди върху Тит

Проповеди върху Тит

Битие – „Всичките мисли на човека бяха само зло.“
Еврейската дума за „мисли“ тук съответства на „въображения“.

Вижте колко огромна е тази сила на въображението.

Бог държи на това какво мислим в ума си!

Бог всеки ден изпитва сърцата ни.

Всичките дела и действия, които вършим, са резултат на нещо.

Ние или придобиваме Бог в живота си, или нещо друго!

Всичко постоянно вибрира.

Всичко е въпрос на позициониране!

Знанието не определя плода.

„Не любете света.“
Всеки, който люби света, в него има липса на Божията любов!

Евреи 11:1

„Увереност“ тук означа „същност, субстанция“.

Евреи 1:3

Вярата е определен духовен материал, но тя е жива.

Бог никога не може да ни благослови поради наша си лична вяра!

Няма как с моята изповед да придобия изцеление!
То идва вследствие на вяра.

„Аз и Отец едно сме.“

Трябва да бъдем канали.
За да бъдем канали, трябва да се намерим в Него.

Вярата не е нещо статично.
Тя материализира духовните реалности в този свят.

„Вярата е твърда увереност, убеждение, доказателство.“

„Доказателство“ тук означава в гръцкия език „опровержение“.

Тит 1:9

Хората на плътта са тези, които винаги се съпротивяват в църквата.
Божият служител трябва да ги опровергава.

Тит 1:13, 2:15

Нашата власт идва от Словото на Бога.

Духовният ум действа чрез вяра.
Плътският ум действа чрез логика.

Евреи 11:1 – „Вярата е материализиране на онези неща, за които се надяваме, опровержение за неща, които не се виждат.“

Видимата реалност се създава от невидимата.

Мат. 14:29-31

Всичко е плод в живота ни поради позицията, в която пребъдваме!

Който вибрира на честотата на страха, прави много изповеди!

Вярата е позиция – можем да влизаме и излизаме от нея!

Когато спрем да гледаме на реалността в Духа, излизаме от позицията на вяра.

По-голямата част от вярващите гледат към погрешната позиция!

Християнството се базира на това придобиване на Бог в живота ни все повече и повече!

2 Кор. 4:18

Вярата е същността на Бога, творяща чрез Неговото слово в духовната реалност.

Плодовете на Духа са духовни реалности, субстанции.

Всичко в духовния свят е плод на придобиване на духовни реалности.

В Божието царство всичко е живо.

Без такава духовна субстанция (вяра) в живота ни, не можем да бъдем угодни на Бога!

Молитвата е преди всичко изпълване с Бога!

Бог е разпределил на всеки един вяра/дарби.

Откровение 10:8-11

По време на сън Господ депозира духовни реалности в живота ни.

„Бог възнаграждава тези, които Го търсят.“

Дързостта също е духовна реалност.

Въпросът е: Търсиш ли?

Ако каже някой, че вярва за определена област в живота си, той ще има плод в тази област.

„Всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.“

Вярата винаги ни води към смърт и разпъване на плътското тяло!

Когато ние сме напоени с Бога, ние носим Неговата природа на правда навсякъде!

Дали един ден е качествен, се определя от това, дали сме пораснали в Господа!

Докато гледаме на греха, ние оставаме подвластни на него!

Ние не живеем от знания, живеем от позицията си!

Позицията на вяра е нещо, което се пази.

Повече от всичко Бог иска от нас това да стоим пред Него и да Го чакаме!

„Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите с цялото си сърце.“

Трябва да приемаш, за да можеш да порастнеш.

Всеки ден имаме нужда да се храним от Него!

Евреи 11:13

Църквата не ходи в откровение, защото не ходи в Самия Бог!