Проповеди върху Числа

Проповеди върху Числа

  • 1
  • 2
1. Второзаконие 1: 2,3, 6
2. Понякога като християни се задоволяваме само със спасението.
Опасността е да бъдеш професионален християнин без да влезеш в пълнотата на благословенията на Бог.
Пътят от Египет до обещанието е 11 дни, а на тях им отне 40 години.
Достатъчно време сме стоели между Спасението и Благословението.
Бог има повече за теб, не се задоволявай с това, което имаш или до къде си стигнал.
Причини за забавянето е:
1. Сравняваха се.
Числа 12
Сравняването може да произведе депресия (че си нищо) или гордост?
Сравнението ще произведе омраза към този, който трябва да следваш. Когато се сравняваш, това води до оплакване, неблагодарност, тъга, роптание.
Когато ти излезнеш от твоя призив и започнеш да се сравняваш, ти не може да изпълниш видението ти от Бога.
Аз се сравнявам с моя дар и преследвам това, което Бог има за мен, потенциала, който е вложил в мен.
По-трудно е светът да бъде изкаран от човека, отколкото човекът от света.
Боже, промени ме, за да вляза във видението, което имаш за мен.
Най-голямото благословение е Божието присъствие, Божия огън и докато имам Божието присъствие всичко ще бъде наред.
Най-голямото и истинското хваление е да благодариш на Бог, когато си в ситуацията.
На земята можем да хвалим Бог истински – само на земята сме в трудни ситуации, докато на небето всичко ще е наред.
Дяволът полудява и не знае какво да прави, когато види хора, които още не са изцелени, да хвалят Бог като че вече са.
90% от благословенията, които получавам, не съм се молил за тях.
Боже, направи ме ефективен в Твоето присъствие.
Неговото присъствие носи благоволение.