Проповеди върху I. Коринтяни

Проповеди върху I. Коринтяни

Чрез вяра можем да изкореним греха.

Единствено чрез вяра и доверие в Бога можем да излезем от греха и робството и да издържим.