Проповеди върху I. Летописи

Проповеди върху I. Летописи

Седмици на жътва

– Бог ни е дал възможността и шансът да Го познаваме и да сме с Него. – В земния ни живот имаме прекрасна превилегия, която е дадена на всеки един от нас и тя е да се примиряваме с Бога. Да обърнем сърцето си към Бог. И това е вечен живот – да познаем Отец, да познаем Исус и да бъдем изпълнени с Духа Му. – Той направи възможно това. Ние нямахме…