Проповеди върху I. Солунци

Проповеди върху I. Солунци

  • 1
  • 2
– Ние се променяме и сме както всичко видимо, но вечните неща не се променят.
– Винаги можем да имаме източник на любов, радост ,доброта, добро настроение.
– Има сили, които искат да ограбят всички тези неща, но си е техен проблем. Насърчавам ви да не им се давате!
– Христовият характер би трябвало да се изобразява във всеки един от нас.
– Ние трябва да насочваме света чрез нас самите, но е тежко. Царската корона е тежка, но ЗА ВСИЧКО ИМАМЕ СИЛА ЧРЕЗ ГОСПОД, КОЙТО НИ ПОДКРЕПЯ!
– Ние не знаем как да правим нещата, които трябва да правим, но ни е дал един лесен начин да го правим – просто се предаваме на Него.
– Има израстване. Днес виждаш един човек, а след година виждаш Исус. Той е центърът на нашия живот.
– Предупредени сме, че някои ще отстъпят от вярата в последните времена, а ние вече сме в тези времена.
– Причината хората да слушат измамни духове е съвестта – прегаря. Те не могат да разграничат Бог ли е или не. Обаче поради някаква причина съвестта им е започнала да прегаря. Тоест те губят духовната си чувствителност, а демоните се възползват точно от това.
– Дяволът е крадец и той краде, когато няма.
– Ересите се разпространяват в тайно.
– Предупредени сме, че в тези последни дни ще имаме много силна атака към вярата, които няма да се изразяват толкова като гонение, а лъжливи учения.
– Бог ни е дал вярата, която е дар от Него. Всеки има мярка вяра. В Солунци виждаме, че тя може да расте.
– Исус сравняваше Божието царство със семе. Една дума от словото Му може да промени живота ти, ако падне на правилното място.
– Както растенията се нуждаят от грижа, така и вярата има нужда да се грижим за нея.
– Грижим се за вярата си като я храним и практикуваме.
– В тези дни трябва да се пазим от нещата, за които Христос ни е предопредил.
– Да спреш да се съобразяваш със света означава да се съобразяваш с тяхната мъдрост, мислене и т.н.
– Ние принадлежим на друго царство – Божието! Ние трябва да се съобразяваме с Божиите закони!
– След като ме станали християни и принадлежим на друга страна, друго царство, трябва да се интересуваме по-малко от това, което става тук.
– Исус казва, че където е богатството ти, там ще бъде и сърцето ти. Ако ние мечтаем заедно с нашия Младоженец ще мислим за горе.
– Очите на Господа тичат по цялата земя, за да намери сърца, които са съвършено разположени към Него, за да им се разкрива. Представяте ли си какво е в сърцето на Исус?
– Святият Дух е тук, за да ни научи, да ни преобрази! Неговото желание е да ни преобрази в Христос!
– Ако знаеш, че страданието има определена цел ще можеш да го понесеш, защото знаеш, че има защо.
– Ако живеем с Него ще страдаме с Него.
– Като християни ще страдаме, но не каквито и да са страдания, а тези с които Христос страда.
II Коринтяни 7:5-12
II Коринтяни 7:7-9 – Виждаме, че има скръб, която води до покаяние. Но има и друга скръб – светска.
Йоан 16:20-22
Римляни 9:1-5
– В Римляни апостол Павел казва много силни думи. Той казва, че има непрестанна мъка.
– В Коринтяни той говори, че посланието му ги е наскърбило. Скръбта, за която става въпрос тук.
– В Евреи се казва, че основата е покаяние от мъртви дела.
– Исус каза на учениците си да проповядват по народите покаяние.
– Павел казва, че основата е Христос и друга не може да се положи, а Господ Исус Христос казва, че трябва да се проповядва вяра в Него. Което означава, че покаянието и вярата вървят заедно.
– НИЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ МНОГО ЗДРАВА ОСНОВА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ, ПОТВЪРДЕНО ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС!
– В тези последни дни силно ще бъдат разклатени точно тези неща.
– Някога когато е нямало толкова знания хората не са приемали Христос толкова лесно и толкова много.
– ПОКАЯНИЕТО ПРИ ВСИЧКИ ПОЛОЖЕНИЯ Е СКРЪБ!
– НИЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОВЯДАМЕ ГРЕХА И ДА ГО ИЗОСТАВИМ! ЗА ДА ГО ИЗОСТАВИШ ТРЯБВА ДА ГО НАМРАЗИШ!
– НЕ МОЖЕШ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ОБИЧАШ ДВАМА ГОСПОДАРИ! – Покаянието не е преживяване, а скръб! И ТОВА Е АБСОЛЮТНО СУВЕРЕНО ДЕЙСТВИЕ НА БОЖИЯ ДУХ!
II Коринтяни 7:9-11
– Какво негодувание? СРЕЩУ ГРЕХА!
– В Йоан се казва, че жените имат скръб, когато са бременни, но след това се радват. Защо?
– Защо апостол Павел въпреки скръбта си намираше сили да насърчава други, да проповядва, да благовества? Защото скръбта, която е имал не е насочена към него самия, а е скръб към другите, тоест от любов!
– Демоните се опитват да те накарат да се чувстваш сам, отхвърлен, самотен и т.н. ТАЗИ СКРЪБ Е СВЕТСКА!
– ХРИСТИЯНИТЕ ЩЕ БЪДАТ СИЛНО АТАКУВАНИ С ТОЗИ ВИД СКРЪБ – СВЕТСКАТА! ОБАЧЕ КОГАТО ЗНАЕМ КОЯ СКРЪБ ВОДИ КЪМ ЖИВОТ НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВЯМЕ ФОКУСА ВЪРХУ СЕБЕ СИ!
– ЗА ДА НЕ ИЗПАДАШ В СЕБЕФОКУСИРАНЕ ТРЯБВА ДА ПРАКТИКУВАШ ЛЮБОВ!
– БОГ ОБИЧА ХОРАТА, КОИТО СКЪРБЯТ СЪС СКРЪБ ПО БОГА!
– БОЖИЯТА ЛЮБОВ Е ПО-СИЛНА ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО!
– ТОЗИ ВИД СКРЪБ ТЕ ВОДИ В ЖИВОТ НА ПОСТОЯННО ПОКАЯНИЕ! КЛЮЧЪТ КЪМ ПОКАЯНИЕТО Е СКРЪБ ПО БОГА! А ЛЮБОВТА КЪМ БОГА Е ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ!
– ХРИСТИЯНИТЕ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ СКРЪБ КЪМ ПОГИВАЩИЯ СВЯТ, КЪМ НАШИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ!
– КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ФОКУСИРАМ ДА НЕ ГРЕША, ПОВЕЧЕ ЩЕ ГРЕША, ЗАЩОТО ФОКУСЪТ Е КЪМ ГРЕХА!
– ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ПЛАКА ЗА ПОГИВАЩИЯ СВЯТ! ТОЙ ПЛАКА ЗА ЕРУСАЛИМ!
– Мислим, че като кажем да ни се простят всички знайни и незнайни грехове и си легнем всичко е наред! НЕ!
– Скръбта по Бога е скръбта за Неговото сърце.
– Когато Бог каза на Самуил да помсже Саул за цар, Бог вложи любов в Самуил към Саул. Когато Саул се провали Самуил плака за Саул, та чак Бог Му каза да спре да плаче за него. Защо той плака? Защото пише, че Бог се разкая в сърцето Си!
– Когато Бог види, че имаш скръб в сърцето си за погиващия свят се издигаш в очите на Бога.
– Когато имаш товар за погиващите и го предадеш на Бога е теб има радост и веселие, защото ти виждаш в Духа и си ходатайствал за него! И не минава много време и се спасява този, за когото си се молил.
– Бог иска да споделя с нас скръбта и радостта Си! Бог иска да споделя с нас! Бог иска да дава това, което е в Неговото сърце!
– Когато човек е в такова състояние сърце със сърце с Бога – тогава вярата ти расте!
I Солунци 1:2-3 => II Солунци 1:3-6
– Вярата действа през любов. Няма как да имаме вяра без любов. А тя ни води в застъпничество за другите.
– Причината да бъдем атакувани и притеснявани от дявола каква е?
Ефeсяни 4:17-24
– Причината езичниците да са странни на Бога е невежество и закоравяване на сърцето. С сърцето закоравява поради греха.
– Ако имаме скръб по Бога сърцата ни са меки и не закоравяват. Когато сърцата ни са меки сме чувствителни към Бога. Когато правим нещата с любов вярата расте и делата се умножават.
– Каква е вярата, която прави един грешник, който пътува към ада за 3 минути да се обърне и да пътува към небето? Каква е тази вяра?
– Яков ни обяснява, че и бесовете вярват и треперят. В Евреи 11 глава се дават примери за жива вяра.
– Защо в последното време ще се отстъпва от вярата? Защото се е изменило значението на истинската вяра.
I Коринтяни 15:1-2
– Вярата е приемане, стоене и практикуване на благовестието!
– Един новороден човек дори и да няма обновен ум ще има постоянно конфронтации в себе си, защото духът му копнее за Бога, а умът му е още необновен. Ето защо има нужда от чистото духовно мляко!
– Бог казва, че нашата правда трябва да надмине тази на книжниците и фарисеите. В какво се различава тяхната праведност от Христовата?
– Пример за вяра е стотникът, който отиде при Исус да Го помоли да изцели слугата му. Този човек беше римлянин и не знаеше закона. ИСУС БЕШЕ ВПЕЧАТЛЕН! ОБЪРНА СЕ И КАЗА, ЧЕ В ЦЕЛИЯ ИЗРАЕЛ НЕ Е НАМЕРИЛ ТОЛКОВА ВЯРА, А ГО КАЗА НА ХОРА, КОИТО ЗНАЕХА ЗАКОНА! Това, което впечатли Исус беше разбирането на този офицер беше разбирането му за властта и подчинението, а също така и смирението Му. Той беше смирен и каза на Исус, че не е достоен да влезе под стражата му, и въпреки офицерската си длъжност не презираше народа, а фарисеите ги презираха!
– ПРАВДАТА КОЯТО НАДМИНАВА ПРАВДАТА НА ФАРИСЕИТЕ Е ВЯРАТА, КОЕТО Е СЪС СМИРЕНИЕ!
– Исус имаше последователи от духовниците, но поради гордостта си не успяха!