Проповеди върху I. Тимотей

Проповеди върху I. Тимотей

Първо трябва Божието Слово да има авторитет в нас.
Започва се с характер и дарбите ще дойдат.

Най-напред Името на Исус трябва да е прославено в теб и после чрез теб.

С каква цел слушаш Божието Слово?

Обичаш ли истински – изобличаваш и наказваш.
Критичен към греха, критичен към себе си.