Проповеди върху II Солунци

Проповеди върху II Солунци

  • 1
  • 2

Духът е бодър – Той има и носи сила и живот.

Ние постоянно сме на показ в духовния свят.

Римляни 8:11

Вярата има голяма сила! Исус държи живота ни в Своята ръка.

Галатяни 5:17

Това, което е зле за плътта е добре за духа и обратно. Смиряваме плътта с пост и молитва. Всяка една зависимост не е добра,освен зависимостта от Бога. 

Дяволът се плаши от хора, които не се страхуват.

Нашата сигурност и защита е общението с Бога! Това, което Бог иска от нас е покорство. Сега Той съживява хора и неща.

Всяка дума и дело носи характера на този, който ги изявява.

Матей 24гл.

2Солунци 2:9-12

Заблудата идва защото човек не обича Истината – Словото,Исус!Словото действа в духа, а знаменията, чудесата в плътта.

Откровение 12:11

1Кор. 1:30-31