Проповеди върху II. Царе

Проповеди върху II. Царе

Нуждаем се от това Господ да ни отвори очите, за да можем да разбираме.

„Людете Ми погиват поради нямане на знание.“

Има толкова много неща, които ги пропускаме, защото не ги разбираме.

Липсата на знание/откровение ни води към глупави постъпки.

„Изкупвайте баговремието.“

„Изпълвайте се с Духа.“
Най-умното нещо, което можем да правим, е да се изпълваме с Духа!

„Проумявайте Господнята воля.“
Но как да разберем Божията воля без Духа?

Да придобиеш разум означава да знаеш как да използваш това, което имаш.

Преди Соломон да получи мъдрост от Бога той принесе 1000 жертви.

Преброяването на Израел при цар Давид

Жертвата на Давид на полето на Орна
Давид като цар можеше да се възползва от това нещо, но той искаше да плати цена.

Господ каза на Давид: „Ти няма да Ми построиш храм, защото си пролял много кръв.“
Но Давид снабди цялото свое частно съкровище (за построяването на храма).

Необходимо е да се молим за мъдрост.
Всичко, от което хората се нуждаят, идва от мъдростта.

Ако ти нямаш мъдрост, парите нищо не могат да направят за теб освен да те погубят.
Парите са сила, но има нужда от мъдрост, за да може да се управляват.

Тези хора, които са достатъчно глупави, за да приемат Словото такова, каквото е, са всъщност много по-умни от останалите!

Ако не можеш да управляваш парите, те ще управляват теб.

Отношението, което ние имаме към материалните неща, има значение за Бога!

„Понеже поиска мъдрост, Аз ти прибавям и богатство, и слава и ако Ме слушаш, тогава ще удължа дните ти.“

Дори Бог да те е благословил и да изпълняваш плана на Бог – ако не се държиш за Бог, ти може да паднеш.

„Бог не е човек, та да забрави.“
Бог не забравя.
Когато Му кажем нещо, Той винаги гледа дали това, което говорим, излиза от сърцето.
Ако не излиза от сърцето, то не е истина!

„Моята храна е да върша волята на Този, който Ме е пратил.“

Ние всички искаме пробив/успех в живота си.
Всеки търси посока, за да може да успее, но повечето нямат собствена идея.
По света не са много хората, които знаят какво правят и имат ясна цел, която не се влияе от други хора.

Има хора, които за пари са готови на много неща.
Има хора, които, за да постигнат определена цел, са готови да инвестират страшно много пари.
По света на повечето хора целта са парите.
„Когато се стремим към богатството, то си прави криле и отлита.“

Не трябва да се стремим към пари!

1 Тим. 6:3-9
Не става въпрос за много или малко пари.
Тук става въпрос за отношение към парите!
Отношението на Бога към златото е (като към) строителен материал.

Дяволът няма нищо и той е крадец – той нищо не създава.

Мъдростта на света е съвсем различна.

Ние заслужаваме единствено и само смърт и погубление.
Но Бог даде всичко за нас – това показва, че Той не е алчен.
Всичкото богатство Той го завещава на нас.
Но Той като един мъдър управител поставя определени условия.

Мислите ли, че Господ ще позволи на някого, който има нечисти мотиви, да се докопа до Неговото наследство?
Бога не можеш да Го излъжеш.

„Аз ценя вас повече от тези неща (материалните неща)!“

В този свят ти не можеш да имаш успех!
Това, което дяволът ни показва, не е успех!
Ако ние вярваме на Сатана, ние рискуваме душата си.

Ние трябва да започнем да мислим като небесни граждани.

Господ Исус никога не използва Своите ресурси, за да увеличи богатството Си!

За да бъдем успешни, ние трябва да започнем да мислим както Бог мисли и да действаме както Той действа!
Не става само с думи.

Исус дойде не само за да ни спаси от ада, но за да промени мисленето ни!

Исус направи такава голяма работа, която никой човек не може да направи.
Избирайки тези 12 души, Той реши да инвестира в учениците Си и да промени мисленето им!
Никой човек не може да промени мисленето си.

Общо взето хората наричат парите успех.

„Този, който копнее за тях (парите), те бягат от него.“
Парите идват при този, който може да ги управлява.

Господ иска да ни помогне да си променим мисленето.
Това може да стане само чрез Словото и Духа!

Човек, който мисли като Бога, въобще не се занимава с тези неща (разпри и др.).

Ние не сме тук заради нас – ние сме тук заради Него!

Исус прекара цяла нощ в молитва и после отдели Своите ученици.

Преди Исус да умре на кръста Той трябваше да изгради тези 12 души, за да може те да продължат делото Му.

Бог е много по-умен от нас.

Исус дойде при Своя народ, за да ги избави от властта на тъмнината!

Мойсей е трябвало да отрасне в дома на фараона, за да има свободен дух и дух на управление – да има друго мислене.

Бог не е в нужда!
В Царството на Бога няма липси!
Затова Той не се вълнува от пари!

Когато ние се новородим, Святият Дух трябва да изкара бедняшкото мислене от нас и да ни научи да мислим както Бог мисли.

Чудесата не могат да те променят никога!
Вярвам, че никой на тази земята не е видял толкова много чудеса както учениците на Исус.

Ти като християнин за какво копнееш/какво наричаш успех?

Никъде не виждам в Библията Исус да се стреми към тълпи.
Това е друга ценностна система.

Целият свят е заразен от Сатана – от неговата природа.

Когато Господ вижда човек, който има различна ценностна система, веднага очите Му са към него и го издига!
Но много от тях, когато се издигнат, падат, защото дяволът прави всичко възможно да ги спъне.
По този начин дяволът затвърждава своята ценностна система.

1 Тим. 6:6-8
Библията казва, че когато имаш храна и облекло, не си беден!

Нито един от нас тук не е беден, но ние сме излъгани да мислим, че сме бедни!

1 Тим. 6:9-10
Ето как става отстраняването от вярата.
Въпросът не опира до многото пари, но до това ламтене!
Когато виждаш някой човек, който има повече пари от теб, и се чувстваш зле, това е лакомия/завист.
Ако ценностната ти система е в благочестието, ти ще имаш голяма печалба!

Ние си мислим, че имаме нужда, но това е едно болестно желание!

Много е важно какво мислиш!

Рим. 12:1-2

Ап. Павел в нашите очи е много успешен, защото имаше позиция в обществото, но той се отказа от всички неща, за които хората по това време мечтаеха!

„Това, което беше за мен придобивка, го счетох като загуба заради Христос.“

В Божието царство от колкото повече се отказваш, толкова повече ще те повишават!

„Който е верен в малкото, и в многото ще е верен.“

Господ Исус е като един работодател.
Много хора отиват при Господа, за да им се оправи животът.
Бог никога не те притиска, когато дойдеш в църквата.
Той вижда кой какви мотиви има!

„На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда.“

Господ Исус наблюдава всеки един от нас какво прави в църква.
Той иска да ни назначи на служба, защото в Царството на Бога няма мързеливци.
Мързелът е грях.

Много християни нищо не получават, защото не работят за Царството на Бога!

Нас много пъти въобще не ни интересуват Божиите цели, а говорим само за нуждите си!

Когато някой малко повече се загрижи за душите на хората, Господ го издига!
Такъв човек започва да ни става неудобен и враг.
Никой с такъв (враждебен) манталитет в небето не може да влезе!

Ако ние не се променим, тогава съдбата, която ще следва, никой не може да каже, че не е справедлива!

Колко хора с години правят същото, а очакват други резултати!

Мат. 4:18-24
Мисията на Исус беше да направи ловци на човеци.
Мисията на християнина е да прави ловци на човеци!

Както тогава, така и сега много фарисей отхвърлят основата на Царството (спасението на човешки души)!

Ако ние не си променим мисленето, ние никога няма да печелим човешки души!

2 Сол. „Бог праща дух на заблуждение, когато обикнем неправдата.“

Словото е Бог!

Аз съм удивен от любовта и милостта Му!
Но всяко нещо си има край!

Някои от нас са безплодни с години, защото не са си го поставили за цел!
Ние не сме си поставили за цел да печелим една човешка душа!

Бог дава на някои хора милиарди, защото те печелят души!

Деян. на апос. 20:17-38
Много от нас сме такива свирепи вълци, защото убиваме хора, за които Господ Исус плати с кръвта Си!
Кой от вас би убил детето си?
Като не сме спасили хора и не сме платили цена за тях, ние лесно можем да ги гоним от църквата!

Бог има за нас невероятно бъдеще, когато ние се грижим за Неговите цели!

Може един ден църквата ни да се разтури, ако ние продължим по този начин!

Ние не ценим това, което имаме!

Сами си разрушаваме бъдещето!

Мисленето ни ако не се промени, няма да можем да видим пробив!

Има църкви, които растат като гъби, защото хората там ценят определени неща!

Нека да бъдем всички мъдри!

Ние дори не знаем колко време ще живеем!

Нека да инвестираме във вечни неща, не във временните!

Исус Христос е на вратата и идва – къде отиваме ние?

За да спечелиш живота си, трябва да спечелиш и други души!