Проповеди върху III. Царе

Проповеди върху III. Царе

  • 1
  • 2

Бог иска като синове, повече да не бъдем роби.

Господ се погрижи да премахне греховете ни.

Грехът лесно ни сплита. Той иска да спре вървежа и ходенето ти с Бога.

Ако ти си вързан в греховете си, няма как да светиш.

Не се заплитай отново в робско иго.

Не позволявай на старите страсти да те поробват, защото ти си Божие дете.

Ако някой крие престъпленията си, няма да успее. Ако ги изповяда и изостави ще намери милост.