Промяна на мисленето

Промяна на мисленето

-Бог ни е дал свободна воля
-твоите, моите нужди не са определящи
-в Царството на Бога няма болести, проблеми, нужди
-не позволявай нуждите, проблемите, обстоятелствата да диктуват живота ти
-няма значение какво говориш пред хората, но има значение какво е ВЪТРЕ в сърцето ти
-2 Тим. 3:1-17
-възпитанието на детето започва 20 години преди да се роди
-това, което детето е виждало в семейството, това ще бележи живота му докрай
-това, което посее човек, това ще пожъне (закон за сеене и жънене)
-започни да сееш нещо различно, ако искаш добър и траен плод
-ново време е
-ако ние искаме да не пропуснем новия духовен сезон, трябва да започнем да се грижим, да обработваме земята, да се грижим и накрая да засеем семето
-ако не разпознаем правилното време и не направим правилните неща, ще пропуснем движението на Бог
-необходима е работа
-Ефесяни 4:17
-1 Петер 1:17
-истината е нещо, което никога не се променя и не преминава
-суетният ум (ако мислим за земните неща) сърцата ни се закоравяват, а Исус иска да ни даде меко сърце
-ефектът от суетния ум е загуба на чувствителност (за Него) и влизане в религия и няма връзка с Бог
-никой не е виновен за състоянието, в което се намираш!
-не може да обвиняваш някой, че ти се държиш гадно, презрително – това означава, че ти си допуснал неща в живота ти
-винаги ще има съблазни, предизвикателства
-отношението на Бог към нас НЕ СЕ ВЛИЯЕ от нашето поведение!
-Изход 32:21-28
смени си кръга на общението
-1 Кор. 15 – „лошите другари покваряват добрите нрави“
-Лука 9:62
-не можеш да се върнеш назад в миналото и да промениш нещо, но можеш да стартираш СЕГА и да промениш своето бъдеще
-ВЗЕМИ РЕШЕНИЕ, че предоставяш твоето тяло на ГОСПОДА!
-когато вземеш решение в определена посока да действаш, ако ТИ променяш постоянно решения и не изкарваш нещата докрай, ти обричаш себе си на провал
-целта на Сатана е да изгради в нас това, че сме неуспешни и провалени, НО ТОВА НЕ Е ТАКА – НЕ ГО ВЯРВАЙ!
-цената е платена,трябва само да го ПОВЯРВАМЕ!
-всичко преди да влезе в ДУХА минава през УМА
-1 Петър 1:13
-не допускай всяка една мисъл, защото каквито мисли допускаш, това те формира
-духът винаги е по-силен от плътта
-Евреи 13:17- Да бъдем покорни на Божието Слово
-да бъдем смирени и покорни на авторитетите и властта в църквата
-първото нещо – ПРОМЕНИ си мисленето, бъди духовно мислещ човек
-бъди ФОКУСИРАН върху Него
-ние не трябва да сме фокусирани върху работата на Бог, а върху Бог!
-как предизвикваме Божието присъствие?
То не се усеща, но като се фокусираме изцяло върху Него, там е и Той и ще започне да ти отвръща – Бог много пъти ни говори с мечти, картини, мисли…
-хора, които общуват със Святия Дух, не са НЕГАТИВНИ
-новото вино само в нови мехове
-да искаме Божието слово и дело в нас
-и да видим този ПРОБИВ
-изключи всякакъв негативизъм от мислите и живота си