Тренировъчен лагер Пампорово 2017

Тренировъчен лагер Пампорово 2017

Обличане със Святия Дух

  • 1
  • 2

„Всяко нещо, което не става от убеждение, е грях.“
Всеки път, когато не действаме от вяра, действаме от грях!

„Трябва да търсим онова освещение, без което никой няма да види Господа.“

„Божието царство е мир, радост и правда в Святия Дух.“

Бог иска да се радваме.

Нашата цел е да израстваме във всичко според главата Исус.

Бог иска да ни направи силни в Него!

Много хора ги е постоянно страх от дявола.

„Давам ви власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди.“

Ние трябва да се научим да ходим в истината и правдата на Господа.

Нашата вяра е тази, която ни се вменява за праведност.

„Според обещанието Му очакваме нова земя, в която ще царува правда.“

Всичко в Божието царство носи печата на правда.

„Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.“

Ние или действаме чрез вяра, или чрез страховете ни.

Срамът казва „Аз съм в грешка.“
Ние не трябва да се срамуваме от нищо!

В Божието царство всичко е много радикално!

Християнският живот се живее автоматично – ти се пълниш с Него и става каквото става.

Когато ти пребъдваш в Него, плодът е Христов!

Бог иска цялото ни внимание!
Той иска да е винаги на фокус!

Навсякъде за страха се говори като дух.

Всеки демон е подчинен на Сатана поради страх от наказание.

В Божието царство всичко е движено от любов!

„Няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса.“

Евреи 2:14-15

Всеки страх ни заробва и това ограбва всичко това, което Бог има за нас!
По този начин дяволът ограбва реалността на Бог в нашия живот.

„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.“

Йов – „Онова, от което се боях, дойде върху мене.“

Всеки, който има проблем със страха, има трудности със съня.

Йов 1:5
Йов всичко това правеше от страховете си.

Бог винаги приема това, което е направено от вяра.

Всеки път, когато не Му се доверяваме, е грях!

Колкото повече ние се подаваме на страха, толкова повече ние живеем защитно вместо агресивно (към дявола).

Това, от което се страхуваме, със сигурност ще се случи!

Много християни са пленници и роби на своите страхове.

Каквито и оръжия на Бога да използваме, използвани в страх, те не действат!

„Господ не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и здрав разум.“

„Мислете за горното, а не за земното.“

Ако ние сме умряли за този свят, няма да ни е страх!

Всеки ден Бог ни среща с нашите страхове, за да можем да умрем за този свят!

Аз гледам да съм прикрепен към Лозата и Неговите сокове съвсем автоматично текат към мен!

Рим. 8:6-7
С плътски ум не можем да извършим Божията воля!

Ефес. 1:7-8

Йов осъзна накрая, че всичко, което Бог му дава е поради Неговата милост и любов в живота му.

Всеки песимизъм е плод на нашите емоционални страхове!

Песимизтът никога не може да има победа в живота, защото просто приема обстоятелствата около него.

1 Царе 17:10-11

Вярата никога не мисли, че можеш да бъдеш наранен или убит.

Докато живеем в страх никога не можем да вършим подвизи.

Да ходим в страх означава да ходим в грях!

Ако ние ходим с нашето плътско/естествено мислене не можем никога да преодолеем нищо в този свят!

Докато не се освободим от страховете си, не можем да ходим в победата, която Бог има за нас!

Колко християни сте виждали, които са постоянно усмихнати и в мир?

Бог чака да тръгнем към Него!

Ние трябва да се научим да Го търсим докато се случат нещата!

„Не се безпокойте за нищо…и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата и мислите ви в Христос Исус.“

Ние трябва да носим Божието царство навсякъде, където ходим!

Бог иска да ходи с нас и да слиза страх върху противниците ни.

Нашият най-голям проблем е, че не искаме да се изправим срещу себе си!

Ние се опитваме да ги правим нещата по човешки, защото ни е страх, че ако отидем при Бога, може да стане нещо.

Бог иска да ни докара до състояние, в което да можем да уповаваме единствено и само на Него!

„Който остави ниви, къщи, … заради Мен, той ще пожъне стократно.“

Който не умре за страховете си, не може да бъде победител!

Бог няма нужда от страхливци!

Второзаконие 20:8

Съдии 7:3

Бог иска всеки един от нас да бъде силен мъж на Господа.

Да носим освобождение на всяко едно ниво.

Трябва да съборим помислите на тъмнината и на страха.

Откровение 21:7-8

Господ предизвиква вярата ни.

Филипяни 1:28

Църквата трябва да ходи в радост!

Исая 41:10