Проповеди от Али Дини

Проповеди от Али Дини

П-р Вениамин:

-Необходимо е да се коригираме на секундата!

-Свикнали сме в една рутина, която, ако е безпроблемна, си продължава, но ако се породи проблем, се преценява, анализира и променя.
Става въпрос за навиците.

*Ние трябва да имаме друга ценностна система.
Исус беше с друга ценностна система.
Той промени света.
Ние също сме призвани за това.

-Не трябва да се чувстваме зле за това, че нямаме ценностната система на света.
Исус не криеше Кой е Той.
Не обмисляше как да им каже кой е.
Той беше твърд и константен в говоренето на истината.
Тонът и Словото, което Той говореше, бяха същите.
Днес е наш ред да наложим небесната ценностна система.

-Казваме си „да не ги дразним“, но ние винаги дразним дявола.

*Нещата в материалния свят са СЛЕДСТВИЕ от духовния свят.
Затова ние не воюваме по плът, а по дух. – > Еф. 6:12.
Днес по-голям процент от нас християните сме плътски. Когато сме хладки или студени, ние воюваме по плът, мислим по плът и т.н.
Но когато сме духовни, ние воюваме духовно, мислим в Духа, живеем, съществуваме.
Ние живеем повече в духовния свят отколкото в този, когато ние пребъдваме в Бог и Той в нас.
Така трябва да сме.
Да предаваме себе си на Бог -> Рим. 12:1-2

*Чрез размисли, думи и негодувания ние затваряме врата на Бог да работи!
Дори когато сме прави, Бог не иска ние да сме като света.
Исус беше в правото Си да мрънка заради Юда, а още повече заради Петър, НО НЕ ГО НАПРАВИ!

*НЕ ПОХЛУПВАЙ И НЕ ЗАТВАРЯЙ ТОВА, КОЕТО БОГ ВЛАГА В ТЕБ!
АКО ТИ ВЛАГА ЛЮБОВ-ОБИЧАЙ, МОЛИТВА-МОЛИ СЕ И Т. Н.

*“Моята любов изтичаше от Мен към Моето творение и демоните не можеха да издържат на тази любов.“

-„Вашата праведност е Моето присъствие във вас!“

-Някой трябва да се моли и да обича!
Не гледай кой как говори, защото не говори той, а демон.
Не отваряй врати на дявола!
Не връзвай ръцете на Бога!
Сатана иска да бърка в духовното ни ДНК, защото иска да приличаме на него.
Той мрази образа на Бога.

-„С всяка ваша хула към тези хора (мюсюлмани например) вие хулите Мен!“

*НИЕ СМЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ШАНС НА БОГА ДА СЕ ИЗЯВИ КАТО БОГ!

*По-силно оръжие от любовта няма!

Али Дини:

(свидетелства)

-„Боже, искам да съм специален съд в ръцете Ти…“ -„Бъди!“ (Бог казва „Бъди!“)

Нещата са по-лесни отколкото си мислим!

П-р Вениамин:

-Любовта на Бог я имаме, но не я разбираме.
Не я разбираме, защото не я практикуваме.

-Трябва да чуем хлопането на Бога.