Проповеди от дякон Лилян Някшолов

Проповеди от дякон Лилян Някшолов

п-р Вениамин Несторов
– Има достатъчна причина да бъдем радостни.
– Когато се погледна в огледалото и гледам надолу, намръщен съм, тогава не се харесвам, защото съм допуснал тъга.
– „Трудно е, тежко е… Такъв е живота“ такъв е живота за някои, но Исус дойде, за да промени животи!
– Лука 4:14-21 Тука виждам нещо изключително важно!
– Тамън беше приключил 40-дневния пост. Сатана Го изкушаваше, но не успя.
– Исус не се хвалеше с поста, че го издържал, защото имаше друга цел.
– След като бе кръстен в Йордан и Духът веднага Го изпрати в пустинята да бъде изпитан.
– Исус дойде с мисия!
– Заповядвайки ни да правим ученици ни заповядва да правим хора с мисия!
– Целта не е да свържем двата края, а да изпълним целта, за която сме изпратени.
– Той бе пълен със Святия Дух преди да отиде в пустинята, но и след това. Няма случайно, че като отиде в синагогата Му дадоха книгата на Исая. И това стана, защото Бог го беше заповядал!
– Лука 4:18 „Духът на Господа е върху мен, защото ме е помазал, за да благовествам…“
– Помазанието, което дойде върху Него не бе поради издържания пост.
– Помазанието е за цел! Не просто да си го имаш, то е за да служиш!
– Бог иска да бъдеш човек с мисия, не да се хайкаш…
– Йоан 13:1-5
– Йоан 13:2 Исус знае, че часът е настанал, знаеше, че Отец Му е дал всичко. Дефакто Той можеше да прави каквото си иска, а какво направи Той? Изпълни мисията, за която бе изпратен, а можеше да прави толкова неща, защото цялата влест беше върху Него. Това бе толкова голямо изкушение.
– Исус можеше да стане цар, те искаха даже, но Той избяга, защото не бе помазн за това.
– Неговото помазание беше за специфична мисия!!!
– Защо си тук? За какво си помазан?
– Бог помага на тези, които Му служат!
– Не сме случайни хора, не сме събрани случайно.
– Нека да искаме това, което Бог ни говори.
– Много пъти нуждите ни пречат да чуем Божите думи.
дякон Лилян 
– „Църкво Моя стресни се, спомни си, за какво си призвана, защото душата на човека е по-скъпоценна от всичко. Ще отговаряш пред Мене…“
– Може цял свят да ми казва, че съм луд, но знам, че има Един, Който ми казва „Не бой се синко, знам, че не си луд.“
– Братска любов 2017   N5  „Заповед към църквата“
– Исус не дойде, за да направи детска градина, където децата се лутат и не знаят какво правят.
– „Бъдете святи, защото Аз съм свят!“
– „Моята църква е заспала от своето блудстване“
-“ Бъдете трезви и будни, защото дявола обикаля и търси, кого да погълне“
–  „Моята църква трябва да подготвя ученици, посланици“
– „Условията за ученичество е отричането от себе си! „
– „Без силата на Моя Дух никой не може да бъде свидетел за мен“
-“ Стреснете се и събудете се! Спомнете си за какво сте призвани“
-“ Ще търся отговорност от всеки“
-“ Станете Моята църква, над която вратите на ада няма да надделеят. „
-“ За да изпълните всичко трябва да бъдете едно с Мен и едно с един друг“
-“ Аз ида скоро! „
– Филипяни 3:7-11
– Най-голямото гонение ще бъде между тези, които ходят на църква и ТЕЗИ, КОИТО СА ЦЪРКВАТА!!!
– Той иска Неговата църква да бъде в Него!
-“ Моята църква трябва да се върне към корените си! Когато Святия Дух участваше в управлението на църквата.“
– Плътска църква не може да изпълни нито една от заповедите в Новия Завет.
– Църквата е една обезсоляла сол, която я мачкат, но ние сме призвани да бъдем глава, а не опашка.
– Всеки дух различен от Святия е религиозен.
– Затова има хиляди деноминации…
– „ИМА ЕДНО ТЯЛО И ЕДИН ДУХ!“
– „ЕДИН БОГ, ЕДНА ВЯРА И ЕДНО КРЪЩЕНИЕ“
– Всичко е дадено тук, точно и ясно!
– Божието слово е ясно, щом ти казва да станеш и ставаш. Другите намират оправдания, защо не могат да станат.
– Бог ще ти даде сила!
– В ранната църква приемаха Исус и се кръщаваха в Святия Дух.
– Не са били по-добри от нас..
– Бог иска църквата да се върне в нейните корени!!!
– Божието слово каза „Търси ме и ще ти отговоря!“ „Ще ти покажа велики и чудни дела“
– Така се молим „Господи наорави това… това… А, Боже, запиши Си да не забравиш…“ това не са молитви.
– Бог няма да позволи да Го командваме!
– Искайте и ще ви се даде! Мислим си, че да искаме всичко, но Бог иска да искаме най-добрите неща!
– Не се опивайте с вино, но се изпълвайте с Духа ВСЕКИ ДЕН!
– Той иска да бъде в нас постоянно!
– Създал ни е да сме храм на Святия Дух!
– Реки от жива вода ще тръгнат от вас, за да разкъсвате веригите на религиозността!
п-р Вениамин Несторов
– Какво ли е било по времето на Исус Христос.
– Много пъти са се чудили от къде е, други Го презираха от това, където е произлязал.
– Какво говореше Той?
– Говореше същото, което и книжниците, но с различен дух. Той говореше като някой, който има власт.
– Много хора знаеха, но знанието не ги промени.
– Като говорим за религия и си мислим за православието, католицизма, но в евангелско-протестанските църкви има също религия.
– Точно тези, които най-много чакаха Исус, Му станаха най-големите врагове.
– Въпроса не е в това, което се говори, а защо се говори, кой го говори.
– Това е религия…
– Много пъти религията ни сковава и не разбираме, че сме религиозни.
– Исус се качи на планината, защото знаеше, че тези, които идват за словот ще Го последват.
– Исус винаги иска да отиваме при Него заради думите Му!
– Той иска да ценим думите Му, защото те са дух и живот!
– Никой не може да гарантира, че сега като получиш изцерение и след 2 часа пак да се върне, но ако приемеш думи, тогава те остават за вечността.
– Трябва не да Го молим, а да приемем с вяра това, за което Той плати цена.
– Вярата е действие и вследствие, на което отдаваш слава.
– Вярата и чувствата са две различни неща!
– Молим се докато се почувстваш добре.
– Да не мислиш, че като кажеш да демона, че няма право и той да ти каже „а, не знаех, извинявай“
– Ние трябва да действаме с власт.
– Затова множеството слушаше Него, а не книжниците, защото Той говореше с друг Дух. Не че говореше различни неща, но с различем дух.
– Никой няма против давзима от Бога, обаче когато трябва да дадем…
– Не знам какво разбирате доброта… Има разлика между човешката доброта и Божията добрина.
– Защо ще кара Сина Си да пости 40 дена в тоя ад – пустинята; За да плати цената за теб и за мен!
– Бягайте от учители по собствените страсти…
– Вярата не е просто умствено съгласие!
– Любовта покрива множество грехове.
– За да си простиш с някой трябва да тръгнете и двамата един към друг. Когато си наранил някого трябва да извървиш дългия път.
– Ако прочетем какво заповяда Бог чрез Мойсей… „Ако някой открадне 1 овца е длъжен да върне 5!“
– Дошло е време да говорим истината!
– Един ден ще застанем пред Словото на Бога и няма да можем да избегнем Неговия поглед.
– Бог не иска никой да не бъде обременен, Той иска да бъдем свободни!
– Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.
– Много хора не могат да се зарадват истински, заради прегорялата съвест.
– Бог е милостив, ама до кога ще търсим милостта Му, ръцете Му…
– Един ден ще се срещнем с пронизващия поглед на Словото, от което не можем да избягаме!
– Различно е да знаеш, че Бог те вижда, друго е, когато разбереш, че Той те наблюдава.
– Бог отговаря на молитвите ни, защото ни обича, но не винаги е удовлетворен.
– Трябва да изтрезнеем, че Той е Бог, Той е Цар и ние трябва да Го респектираме!
– ТОЙ МНОГО НИ ОБИЧА, НО НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ТОЙ Е ЦАР!
– Искам да бъдем трезвени, защото дявола обикаля и търси, кого да погълнe!
– Много пъти се опитваме да Го програмираме.