Проповеди от Катя Несторова

Проповеди от Катя Несторова

Успехът на децата е наш успех!

“Ако вие, които сте зли, знаете да давате добро на децата си, колко повече вашият Небесен баща…?”

Дяволът изопачава нещата, изкривява ги.

Святият Дух е наречен Духът на истината и ни води във всяка истина.

Той винаги ни води към Словото, а То е винаги добри вести.

Той ни насочва през цялото време към Исус!

След като толкова висока цена е платена (на кръста), как Бог няма да се погрижи за това, което е временно тук на земята?

“Като държим тази надежда, очистваме себе си”

Битката е да бъдем заземени.

Бог е Бог и Той е Всемогъщият.

Хората в този свят се хвалят със себе си.

“Те обикнаха похвалата от човеците повече отколкото похвалата от Бога”

Той обича повече похвалата от човеците, защото не е преживял Бога, защото това е животопроменящо!

(като обръщението на Савел)

Тоя мир, който ние носим, това е свидетелство!

“В немощта е там, където силата безпрепятствено действа”

“Когато съм немощен, тогава съм силен”

“Търсете Ме! Търсете Лицето Ми!”

Да Го познаваме!

Да познаваме Неговия характер!

Битката е фокусът да се премести от Исус!

Когато ние стоим в Исус, тогава имаме сигурност в Бога!

Когато фокусът не е Исус, тогава първото нещо, което идва, е несигурност.

“Не искам нищо да ме отдели от Теб!”

Когато сме с това съзнание, Бог е в контрол и работи!

“Исус е моят живот – Той е всичко за мен!”

Точно там е битката – между истина и лъжа!

“Блажени бедните по дух”

Блажени са тези, които осъзнават своята нужда!

Стрелите на дявола идват така или иначе, но щитът на вярата ги угася.

Така израстваме.

1 Петър 5:5-10

“Изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг”

Според нашето ниво, на което се намираме, Господ ни възпитава.

Всяка неделя винаги Бог ни изпраща Слово за седмицата.

 Центърът е винаги Исус!

Да пълним себе си с тези духовни блага.

Всичко е от Него – Той е източникът!

Идеята е да сме пълни с Него и да Го изявяваме!

Демоните се плашат от Исус в нас – доколко сме Му предадени!

“Свърши се!” каза Исус!

Истината винаги побеждава лъжата – тя не се страхува!

Това е взаимодействието – нашата свободна воля съчетана с Неговата воля!

Бог знае всичко – Той не се изненадва.

Бог е Бог на благодатта!

“Крадецът идва само да заколи, открадне и да погуби. Аз дойдох, за да имате живот и то живот изобилен”

Притчата за изгубената овца

Овцата позволи да бъде върната – това е нашата част.

Колкото повече Го търсим, това Го привлича!

“Вярата действа чрез любов”

За всичко имаме сила чрез Него!

“Доверявам ти се с детска вяра!”

Дяволът постоянно ни говори: “Ама истина ли каза Бог…?”

Много пъти нещата изглеждат духовни, но плодът веднага показва!

“Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух”

Най-фината лъжа е, когато е смесено с истина!

Слава на Бога за Святия Дух!

Когато ние сме отворени за корекция и поправление, ние веднага затваряме вратата пред лъжеца!

“Святият Дух е Този, Който прави Исус реален за мен!”

Не сме сираци – Святият Дух е с нас!