Проповеди от п-р Ангел Пелтеков, АЦ "Живот чрез Христа" - Пловдив

Проповеди от п-р Ангел Пелтеков, АЦ "Живот чрез Христа" - Пловдив

Обличане със Святия Дух