Проповеди от п-р Красимир Партовски, Християнска Църква "Ел Шадай"

Проповеди от п-р Красимир Партовски, Християнска Църква "Ел Шадай"