Проповеди върху Благовестие

Проповеди върху Благовестие

Илия К.:
-Хората искаха да се докоснат до Исус.

-Иска се усилие, за да стигнеш до Исус.

-Вярата търси начин!

-Исус беше винаги на разположение.

Данаил Н.:

-Бог много ни обича и каквото прави, го прави за наше добро от любов.

-Римляни 1:16

-Обстоятелствата ще те карат да действаш по плът.

-Заради Исус ти си победител всеки ден! Няма значение какво казват обстоятелствата.

-Бог е с нас през цялото време.

-Бог обича тези, които взимат Словото Му на сериозно.

-Вяра без дела е мъртва и дела без вяра също.

-Вярата действа чрез любов.

-Любовта трябва да седи зад вярата.

-Йоан 13:34-35

-Исус дойде, защото ни възлюби.

-Христос умря за всички, защото любовта Му е толкова голяма!

-Като ходиш при хората най-доброто, което можеш да им направиш, е да покажеш любовта на Бащата.

-Бог иска да показваме любовта Му независимо къде сме.

-Павел изобличи Петър от любов.

-Дяволът иска да разруши любовта помежду ни като ни сочи различията помежду ни.

-Няма как да се молиш за някой, когато не го обичаш.

-Матей 24:12

-Бог много се радва, когато вижда любовта Си в нас!

-Вярата чрез любов има дела!