Проповеди върху Благодат

Проповеди върху Благодат

Хвалението създава една платформа за Бог и за нас.

Бог обитава в църквата Си и сърцата ни.

Мойсей също беше пророк, но той виждаше в миналото.

Ние можем да видим още в началото в Битие края.

За да ти открие Господ нещо, Той иска ти да го имаш впредвид.

Бог винаги говори добро, защото Той може да го направи!

Ако Бог ти е дал свободна воля, това означава, че Той никога няма да ти попречи да я упражниш!

Исус се протегна и докосна прокажения, защото ние сме създадени да бъдем докосвани и той е бил наранен, че никой не иска да го докосва.

Бог иска да ни прегръща!

И Той иска да бъдем като Него!

Във всяка ситуация Той е там!

Бог говори в ума ни – така, че да можем да Го разберем.

“Думите Ми са дух и живот”

Те могат да трансформират ситуации.

Видимото стана от невидими неща.

“Моите деца вярват, че Моето работене е техния живот зависи от състоянието, в което те се намират.”

Ние сме излъгани да вярваме, че Бог е с нас, когато сме духовно наред и че когато съгрешаваме, Бог е далеч от нас!

“Моето отношение към вас не зависи от вашето поведение – зависи от вашата вяра!”

Марк 9:14-19

Акцентът пада върху това, че те са били невярващи.

Бог ни е дал дух на вяра – всичко необходимо, за да практикуваме вяра, Той ни го е дал!

Марк 4:20

Духът се уплаши, защо той знае, че ще бъде изгонен.

Марк 4:21-22

Този човек се беше обезверил.

Колко от вас вярват, че могат да изгонат такъв дух?

“Давам ви власт над цялата сила на врага”

Въпросът е дали ги взимаме на сериозно тези думи!

Той не поставя условия!

“Тези знамения ще последват повярвалите…”

Марк 4:23

Ако не се откажеш и вървиш по пътя, накрая ще стигнеш до края!

Марк 4:24

Това беше вярата, основана на нашите дела.

Яков 1:22-25

Ние свързваме изпълнението на Словото с действие.

Не можеш да направиш каквото и да е, което да е угодно на Бога, ако не “вникнеш в закона на свободата”!

Това един много важен принцип на успеха!

Ако Бог иска ние да живеем скромничко и бедно, защо Той тогава живее в разкош?

Не проповядвам преуспяване, но и другата канафка също е лоша.

“Я обърни внимание къде Аз Съм сложил златото – на улицата!”

Твоята сигурност е Бог!

“Аз искам вие да имате много богатства, но искам да ги използвате с определена цел!”

Тия, които са пълни с нещата от този свят, те постоянно говорят за това.

Тия, които обичат Бога, те постоянно говорят за Него!

Важното е какво е в сърцето!

Не трябва да бързаме да заклеймяваме!

“По плодовете ще ги познаете”

Яков 1:25

Много по-ценно е да размишлявам върху един или два стиха за няколко дена отколкото да прочета 20 глави наведнъж!

Можеш да не четеш толкова много (Библията), но качествено!

Това, което променя човек, е това, което работи вътре в него!

Бог ни е създал по един уникален начин ние да променяме света около нас!

Бог иска да има съдържание в това, което ние говорим!

“Ако пребъдвате в Мен и Моите думи пребъдват във вас…”

“Ако искаме нещо по Неговата воля, Той винаги ни слуша…”

Един човек, който има нещо в себе си, той не го тръби!

“Даром сте приели, даром давайте”

Принципи за успех:

  1. Ти трябва да вникнеш в Словото и то да вникне е теб!

Едно нещо се превръща в поведение, когато първо е станало разбиране вътре в нас!

Намерете ми един стих, където се казва, че не е Божията воля всеки да бъде изцелен!

Божията воля е всеки да бъде изцелен!

Бог, въпреки, че може всичко, Той не се налага!

Чрез вяра ние правим това нещо да се изпълни в нашия живот!

Случката, когато Илия се моли за дъжд

В Новия завет ние имаме обещания на базата на свършеното дело на Исус на кръста.

До такава степен жертвата на кръста е удовлетворила Бог, че Той отново се изявява като любящ Баща!

  1. Думите, които говориш

Исая 61:1-3

Унилият дух е облекло.

Никъде нещата, които Исус иска да направи, не ги обвързва с нас!

Бог иска тази сутрин да те благослови.

“В крайна сметка това, което те вярват, е това, което те имат!”

Числа 14:28-32

Какво говориш ти?

Ако ти говориш все негативни неща, тогава Господ ше ти каже: “Според това, което си изговорил, това ще стане!”

Вярата е уповаване на това, което Бог е казал!

Много е важно никога да нямаме лошо очакване!

“Аз зная мислите, които мисля за вас – мисли за добро и бъдеще”

Евреи 11:1

Същият принцип важи и за нас!

Каквото в отношението на Бог към Исус, такова е Неговото отношение към нас!

Ти си Исус на земята!

“Както е Той, така сме и ние в този свят”

Марк 11:23-24

“Ако кажеш…”

Бог учеше Авраам да вярва.

Авраам трябваше да гледа звездите, защото имаше нужда от друга картина в себе си!

Всичко започваше отвътре!

Бог винаги прави нещата отвътре-навън!

Трябва да има упражнение – ние трябва да се обучаваме.

Възкресението на дъщерята на Яир

Защо хората ги е страх от смъртта?

Защото има безнадеждност – не знаят какво ще се случи.

“Дяволът държи хората чрез страх от смъртта”

Исус победи смъртта и в Него и ние сме победили смъртта!

Никой християнин не трябва да се страхува от смъртта!

Да разбираш, че имаш отговора вътре в себе си и да знаеш, че Бог не ти е ядосан!

Каквото и да ти се случи, ако ти не загубиш доверието си в Исус, ти ще имаш Божието работене вътре в себе си!

“…Аз Се молих за теб вярата ти да не отслабне”

Исус го остави да се отрече.

Бог уважава нашата свободна воля дори когато съгрешаваме, но това не променя Неговото отношение към нас!

Бог не се отдалечава от нас никога!

Мен ме пази самото откровение, че Исус ме обича и че съм Божията праведност в Христос!

“Словото е огледало, за да видите какви сте”

Бог не ти дава Словото, за да видиш колко си лош!

Той ти го дава, за да видиш себе си в Исус!

Защо да не се харесваш, когато Бог те е създал по Свой образ и подобие?

Словото ни е дадено, за да видим Бог как ни вижда!

Ние трябва да виждаме себе си успешни!

Богатството ни е дадено, за да го използваме.

Ако имаш възможност да придобиеш средства, придобий ги – но не да ти стават цел!