Проповеди върху Божието присъствие

Проповеди върху Божието присъствие

  • 1
  • 2

Ако плащаме за молитва и изцеление им слагаме цена, а те са безценни. Помазанието е сила – присъствие на ангели. Това, което Бог ни е дал е безценно и не бива да го продаваме. Не бива да се отделяме от Бог, дявола иска да ни отдели от Него, за да ни пороби. Така той иска да нарани сърцето на Бога.

Да търсим лицето Му – личността Му, общение с Него. Повече от защита е да сме в присъствието на Бог! Той иска да ни изпълва!

Най-големият грях е неверието, затова дявола се опитва да ни ограби вярата.

Езекил 28:12-19

Истинският „ти“ е невидимият, но дава израз чрез тялото. Словото трябва да дава посока и плод в живота ни. Ние сме живи писма, осветени чрез Словото! Словото, което носим е богатство, То е безценно!

Искрено и добро сърце е това, което пази Словото. Бог работи чрез тези, които вярват, а вярата идва чрез Словото.

Евреи 9:1-12 – Дарбите са, за да воюваме срещу дявола.