Проповеди върху Божиите обещания

Проповеди върху Божиите обещания

Господ иска да освободи нашата воля. И със свободно решение на вече освободената си воля да се смирим, да Му се покланяме и да Го следваме.