Проповеди върху Грях

Проповеди върху Грях

  • 1
  • 2

Бащинството идва от Бога.

Бог се радва, когато Неговите деца са събрани заедно.

Вярата идва от Бога.

Вярата трябва да има плод в нашия живот!

Вярата винаги работи сега!

В последните дни в проповядването акцентът ще пада върху Самата Личност на Исус Христос!

Рим. 1:14-17

Основната причина за спасението на всеки, който вярва, е благовестието!

Ангелът при раждането на Исус: “Благовестявам ви голяма радост…”

Самият Господ Исус Христос е благовестието!

Рим. 1:17

В Самия Господ Исус се открива чрез вяра правдата, която е от Бога!

Йоан 3:16

Бог иска ние да не погинем!

От нас се изисква ние да се доверим!

Бог ни е дал на всеки от нас същата скъпоценна вяра.

Рим. 12:3

От нас се изисква просто ние да я приемем.

Деян. на апос. 9

Дяволът винаги иска да държи града чрез определени личности.

Ако ние практикуваме вярата, ще има и други хора, които да искат това, което ние имаме!

Ако ние не сме изпълнени със Святия Дух, много трудно можем да живеем този живот на вяра!

Когато ап. Павел отиваше някъде, той най-напред им проповядваше спасението/делото на кръста.

После той проповядваше за изпълването със Святия Дух.

Святият Дух ни помага, за да можем ние да практикуваме вяра.

“Святият Дух ни помага в нашата немощ”

Ние се нуждаем нашият живот да бъде изпълнен със Святия Дух!

  

“Нашата праведност е мръсна парцалива дреха”, защото не е от Бога!

В Едем дяволът навеждаше мисълта на Адам и Ева на това, което нямат.

Сатана, когато идва, винаги ще ти покаже негативите!

Лъжата се състоеше в това, че те не са като Бога – преди да ядат забранения плод те всъщност бяха като Бога!

Чрез нашето новорождение ние ставаме отново като Бога!

“Както е Той, так сме и ние в този свят”

В момента Исус е първосвещеник пред Бога и е праведен.

“Като ни възкреси, постави ни да седим заедно с Него в небесни места”

“Както Исус е пред Бога, така сте и вие сега в този свят!”

Сатана няма други оръжия – това, кое  то прави сега, е само да ни мами!

“Някои ще отстъпят от вярата…като слушат бесовски учения, като забраняват жененето и повеляват въздържане от определени ястия…”

Те наблягат на забраната и на повеленията.

Когато Бог създава нещо, Той го създава винаги за добро и за да може всички да се ползват от него.

(“Благословението идва от Господа и трудът на човека не прибавя нищо към него”

Това не означава, че не трябва да работим!

Но Бог не ни е създал за тежък труд!

Да се труди човек, но да го прави с радост, това е благословение.)

Дървото за познаване на доброто и злото представлява закона.

“Това дърво, когато започва да ти дава това знание за това, което е правилно и неправилно, тогава ти се отделяш от Мен и така се отделяш от живота!”

Луцифер се разбунтува срещу Божия закон.

Целта му беше да се откъсне от Бога и да покаже, че може да живее без Бога – това е голяма заблуда.

Той е търгувал с тази идея и се възползва от помазанието, за да привлече другите ангели.

Целта на Сатана в това последно време ще бъдат служителите!

Прегорялата съвест става, когато започват да се проповядват определени забрани – тогава твоята съвест вече не е толкова чувствителна към Бога и е насочена много повече към това, което правим!

Заповедите са в Библията, но не за да се опитваме ние да ги изпълняваме!

2 Кор. 10:2-3

Ние си мислим, че някой постъпва по плът, когато не спазва определени заповеди – но това е голяма заблуда!

Те са си мислили, ще Павел постъпва по плът (като и за Исус си мислеха) – защо?

Новото вино беше учението за благодатта!

Старото вино беше учението за закона.

Старото беше по-добро, защото те кара да се чувстваш по-сигурен.

И Йоановите ученици бяха наречени стари мехове!

Когато ти започнеш да работиш за Бога, Той не ти обещава нищо – само ти казва “Аз Съм добър!”

Старото вино ти казва “Това вършиш – това получаваш!”

Господ Исус идва и казва “това нещо не работи повече!”

Поради това нещо те Му викаха “плътски, плътски!”

2 Кор. 10:2-3

Когато ние наблягаме на това, което ние можем да направим, това нещо Павел го нарича “плът”!

2 Кор. 10:4-6

Исая 58 – постът

Има много окови в нашия живот, които Словото нарича “несправедливи”.

Такива окови са болестите, зависимостите и др.

Те са несправедливи, защото дяволът няма право да ги прави тези неща, защото Исус Христос вече ни е изкупил – ние вече принадлежим на Него!

Много хора казват “Много ми се иска да изцеля този или да изгоня бесовете му, но не съм готов!”

Сатана получава правото, защото ние му го даваме, когато допуснем беззаконие в живота си.

2 Кор. 10:7

“Щом аз съм Христов и вие сте Христови, тогава защо се разминаваме? – Вие гледате на външното – пробвате да бъдете святи по плът!”

“Заповеди от рода на “Не пипай”/… имат вид на благочестие, но няма полза от тях”

Господ Исус ни привлече с любовта Си!

Ние трябва да сложим акцента върху вътрешното и тогава и външното ще дойде в ред!

“Както човек мисли в сърцето си, такъв е и той”

Ние няма да бъдем съдени по този закон (Мойсеевия), а по друг закон!

“Намеренията на сърцето Бог ще ги съди”

Има ли неща, поради които се крием, за да не ни види никой?

“Плътските оръжия” са изпълнението на заповеди!

Не можеш да воюваш срещу Сатана с “аз съм много добър”!

2 Кор. 10:5

Ефес. 4 – “Той даде първо апостоли…докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота”

Ние можем единствено да угодим на Бога, когато започнем да мислим като Христос!

Първосвещеника в Стария завет беше преобраз на Исус Христос, Чийто жертва беше приета веднъж завинаги!

“Когато вие започнете да мислите същото като Христос, тогава можете да покорите всяка мисъл на Христос!”

Тогава не постъпваме по плът!

Рим. 5:17

Праведността е дар!

Рим. 5:18-19

Когато съгрешаваме, автоматически в нас идва “ти ставаш неправеден – ти си отхвърлен!”

Ние не ставаме праведни поради това, което ние вършим – а поради това, което Исус извърши!

Божият Дух беше свързан с духа на Адам, но когато грехът влезна, той прекъсна връзката между неговия дух и Божия Дух!

Исус дойде, за да възстанови връзката ни с Бога!

Този копнеж (на духа ти) вътре в теб е за Бога!

Не трябва да проповядваме добри дела, а Исус!

“Внимавайте как живеете” – “Внимавай да не изгубиш връзката си с Бога!”

В последното време Сатана отново ни предлага дървото за познаване на доброто и злото чрез закона!

Не се чувстваш добре не защото малко постиш, а защото не си общувал с Бога!

Рим. 10:1-3

Те имаха желание за Бога, но не познаха Исус!

“Аз дойдох да ви проповядвам един разпнат Христос”

Те не можеха да изпълнят целта на закона.

Заради нас Исус стана проклет – Той изпълни закона и понесе наказанието на закона.

Законът не е спасител – той те води към Спасителя!

Ние сме приели Христовата праведност за наша праведност!

Когато сме приели Божията праведност в Христос, ние сме праведни един път завинаги – само ние можем да я отхвърлим!

“Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество”

Цялото Божие всеоръжие е свързано с благодатта/благовестието!

“Благодатта и истината дойдоха чрез Исус”

“Истината ще ви направи свободни”

Законът не може да те направи свободен – значи той не е истината!

Първото документирано изцеление, което Исус извърши, беше изцелението на един прокажен.

Най-вероятно никой не се беше изцерил от проказа от Мойсеевия закон насам!

Исус каза на изцеления прокажен: “Отиди и свидетелствай пред свещениците…”

“От проказата (греха) изцеление няма – само чрез Мен!”

Ние днес трябва да свидетелстваме за Спасителя Исус Христос!

“Шлема на спасението” – Можем да си изгубим спасението, когато бъдем поразени в мислите ни!

Сатана идва и ни говори от първо лице единствено число!

Битката днес е в ума ни!

Цял ден като смъмряш дявола, ти само с него се занимаваш!

Докато си жив дяволът няма да се откаже да ти влага такива мисли в главата ти!

Най-ефективният начин да го победиш е да го игнорираш и да говориш точно обратното!

Ние побеждаваме, когато се фокусираме върху това, което вътрешно сме получили!

Единствената победа е Христос!

Когато аз се съсредоточа върху това, което Бог казва, това те приближава повече към Самия Бог!

“Христовата любов ни принуждава…”

“Съвършената любов пропъжда всеки страх”

Когато ние живеем в обсега на Божията любов, грехът няма да ни владее!

Павел акцентуваше върху любовта на Бога и балгодатта и делото на кръста!

Ако ти желаеш да вършил грях, това означава, че не познаваш Бога!

Колкото повече се приближаваш към Бога, толкова повече желанието за грях намалява!

Извън нас Христос умря за всички нас!

“Който повярва, е вече спасен”

Нашето спасение е на основата на това какво вярваме!

Вярата ни води към добрите дела!

Днешната битка е битка между истина и лъжа!

Кол. 3:3

Нашият живот е Христос!

Ние трябва да вярваме в Христос и да Го обичаме!

Святият Дух ни разкрива Исус Христос!

Той обича Сина и винаги ще Го възпява!

Той иска да изяви красотата на Спасителя и така ще търсим Него!