Проповеди върху Грехопадението

Проповеди върху Грехопадението

Има доктрини, които са основи на християнството.

Има, обаче и неща, които са чисто практични. Ние се нуждаем от практично слово всеки ден.

Сатана искаше да изкуши Исус, казвайки му да превърне камъка в хляб. Исус е Бог и знае всичко. Той познаваше този вече бивш ангел. Сатана изкуши човека по този начин. Адам и Ева са живяли в градината известно време, което не знаем колко точно е било,но Сатана е „изучавал“ човека. Вижте, Ева е била близо до Бога. Тя не е имала въобще мислите, че Бог иска да я въздържи от нещо добро. Но дявола е провокирал мислене в нея. Сатана започна да й дава един модел на мислене. И той излъга Ева. Тя не осъзна как се поддаде на манипулация. Сатана й казва „ще бъдете като Бога“. Това е най-жестоката лъжа. Та Ева и Адам са били като Бога – по Негов образ и подобие. И Ева искаше да е като Бога не, за да съперничи на Бог, а  от любов – да бъде като Него. Днес и ние сме по този начин. Сатана ни лъже „искаш ли да бъдеш като Бога? “ и ние веднага „ДА!“. Тогава прави това, това , това и това. И така дявола ни лъже. Ева го направи, защото тя обичаше Бога и си мислеше, че прави нещо добро.

Римляни 5:12-17

От този пасаж разбираме, че чрез греха смъртта получи достъп и тя влезна в Адам, а от там тя влезе във всички човеци. Как стана така? Детето поучава духът си от бащата. Ето защо Библията казва, че веднъж завинаги очисти всички. Не умря милиарди пъти. Всяко едно бебе се ражда грешник. Ама как така?

Никой грешник не е грешник, защото греши. Грешим, защото сме грешници. 

Наследствения грях на Адам провокира греха в детето да действа. Точно затова родителите предават децата си на Бога и тяхната праведност се вменява и за децата. Това е до определена възраст, в която детето само може да вземе решение. 

Учениците на Христос не бяха новородени преди смъртта на Исус, а как изцеляваха тогава? Праведността на Исус се е вменила за тяхна правда. Най-напред те трябваше да бъдат с Него и тогава ги пращаше. Те бяха под Неговия авторитет и отваряха врата в собствените си сърца Божия Дух да работи чрез тях. Затова Той казваше, че са блажени, защото виждат и чуват, защото другите нямаха Неговия авторитет в живота си преди да се излее Святият Дух. 

Сатана днес е измислил как да вкара духа на антихрист в църквата, а именно – няма нужда да си на църква, може в домашна група, няма нужда от пастори, от авторитети и т.н. 

Д.А. 20:29-31

Необходимо е да искаме мъдрост от Бога и да ни открива детайли, когато изучаваме Божието слово. Целта на дявола от край време е да разкъса тялото и да няма единство. 

Вижте, в Д.А. пише, че в деня на петдесятница се покаяха 3000 души и пише, че са се събирали в храма и по къщите също. Външните ги е било страх да се присъединят, а всеки ден Бог прибавяше онези, които имаше да се спасят. Външните ги е било страх, защото са знаели, че това е нещо много сериозно. Иначе можеше да ги сполети съдбата на Анания и Сапфира. Виждате ли какъв респект е имало по онова време към църквата и към апостолите? 

Вижте как апостол Павел писа към коринтяните за блудството и той казва, че е отсъдил и предава този човек на дявола. Защо другите не му писаха „Абe ти кой си, бe!“ 

Виждате ли колко сме се отклонили? Ако аз или някой друг каже това? И днес искаме помазание и сила… 

Йоан 8:31-32

Исус казва „ако стоите…“ и след това гарантира, че ще има плод. Сега въпроса е: Това, в което аз вярвам, истина ли е? 

Д.А. 10:1-17

Корнилий е бил човек с авторитет не само в армията, а и в семейството. Той е бил дисциплиниран човек. Деветия час е 15 часа и е бил часът на молитвата. Той е спазвал часа на молитвата без да е бил юдеин. 

„Благочестив войник“ Уникално! Той е повлиял дори на войниците си! Той им е споделил, а не им е заповядал. Най-вероятно и войниците му са се молили. 

14 стих – Петър въпреки апостолстовото, все още е бил религиозен. Откъде разбираме това ли? Кой човек би казал на Бог „никак“? Въпреки чудесата ние виждаме, че религията продължава да му влияе. 

Всичко, което Петър преживя в изтъплението, беше с цел Бог да започне да спасява и езичници. Петър е продължавал да мисли за езичниците като за „кучета“ (така са ги наричали). Бог му казва, че това което е очистил, Петър не трябва да презира ; да смята за нечисто. Това беше заради езичниците. 

Левит 14:1-8

*Новия завет е скрит в Стария, а Стария е разкрит в Новия. Нещата, които не разбираме в Стария Завет, се обясняват в Новия. 

3 Царе 4:32-33

Библията казва, че сме дървета в Божията градина. Т.е. въз основа на по-горния пасаж можем да кажем, че всички ние сме дървета от най-малкия до най-големия. Едното птиче е преобраз на Христос мъртъв, а другото на Христос – жив. Забелязвате ли, че не първосвещеник, а свещеник го прави? На какво е преобраз проказата? На грях. 

Марк 2:5-12

За Бог най-голямото чудо не е възкресението, а прошката на греховете! 

Вижте, не се казва кой води при свещеника прокажения, но Кой ни води към Бога? Святия Дух. Ние сме свещеници. Святия Дух иска ние да поемем хората! 

Ние имаме законното право да бъдем благословени, преуспяващи във всяко едно отношение заради Исус Христос. А дявола ни краде. Каква е причината да не получим изцеление? Господ откри нещо на Петър. Той разбра, че това в коша са езичниците. Те бяха нечисти в съзнанието на Петър. Бог иска да даде изцеление, спасение и всичко и на езичниците. Кой го държеше? Трябваше някой да го освободи всичко това. Петър отказа на Господа,защото си мислеха, че са нечисти. Бог искаше от Петър да въвежда хората да отключва и освобождава. Разбирате ли каква отговорност имаме ние? Затова Бог каза на Петър, че ще му даде ключове. Каквото върже на земята ще бъде вързано на небесата. 

В Левит 14 глава пише, че след като прокажения се покори и извърши този ритуал да пусне живото птиче  на полето. Кога живото пиле, което е образ на възкресенския Дух на Господа трябваше да се пусне? След очистването! 

Един ден ние ще отговаряме пред Бога пред кого държим Царството отключено и заключено. 

Когато Петър разбра всичко това той влиза в дома на Корнилий. Първото нещо, което Петър каза беше „Знаете колко е НЕЗАКОННО…“ Но той не осъзнаваше напълно, че закона е преминал. 

2 Кор. 4:3-5

Ние сме оправдани, защото Христос е нашата праведност. И когато сме в Христос, когато съгрешаваме, това не ни прави грешни !

Римляни 5:18-19

Както вече казах всяко едно дете се ражда с мъртъв дух. С наследствен грях. Не личен , а наследствен. Наследствения грях, когато расте прераства в личен. Не сме грешници, защото грешим, а грешим, защото сме грешници! Ние сме оправдани чрез Христос в очите на Бога, но друг е въпроса дали ние го вярваме. Разбирате ли, че това не е заради теб или заради мен? Това е заради Исус! 

ТИ НЕ СИ ОПРАВДАН ИЛИ ГРЕШЕН,ПОРАДИ ТОВА, КОЕТО ПРАВИШ! А ПОРАДИ ТОЗИ, ЧРЕЗ КОЙТО Е ТВОЯТА ПРАВДА! 

НИЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТОВА, ЧЕ СМЕ ЧИСТИ!!!!!!!!!!!!! СВЕЩЕНИКЪТ ПУСКА ПТИЧЕТО, КОГАТО ПРОКАЖЕНИЯ (ГРЕШНИКА) Е ОЧИСТЕН! КОГАТО Е ОСВОБОДЕН! 

2 Кор. 3:14 -> 4:3-4 

* Благовестието! Благовестието ни води към живот! Павел не говори за словото (закона), а за благовестието. Какво е благовестието? „Бог с нас ; Спасител се роди“

С какво е покрито? С покривало. Кое беше това покривало? ЗАКОНА! Няма нужда да се опитваш да угаждаш на Бога чрез дела. 

Римляни 10:1-10

Царя говори или върши? Той говори, а слугите вършат. Обаче, слугата не остава завинаги в дома, но сина остава. Ето тук дявола ни „работи“. 

Вярата е свързана с дела на говорене,защото ние сме от позиция на власт. Кои са слугите? Ангелите! Те изпълняват като слушат гласа ма словото, което ти и аз говорим! Но дявола ни говори колко сме недостатъчни, грешни и т.н. 

НИЕ СМЕ СИНОВЕ НА БОГА! СЪЗНАНИЕТО НИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОЧИСТЕНО ОТ МЪРТВИ ДЕЛА! НИЕ СМЕ БОЖИЯТА ПРАВЕДНОСТ В ХРИСТОС! 

НИЕ СМЕ СЕДНАЛИ С БОГ НА НЕБЕСНИ МЕСТА! ПРЕДИ ДА ПРАВИМ КАКВОТО И ДА Е НИЕ СЯДАМЕ В ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ!

ДЯВОЛА Е БИЛ В ПОЗИЦИЯ НА СЛУГА И СИ ОСТАВА В НЕЯ И ИСКА ДА ВКАРА НАС В ТАЗИ ПОЗИЦИЯ. 

Ние работим заедно с Бога! 

Днес ние нямаме нужда от ритуали. 

В Стария завет грехът бе заразен, а в Новия завет – правдата!

Когато ти си с Бога, няма нищо, което да те повреди. 

В Новия завет правдата е заразна! 

Ние в Новия Завет влизаме направо в Божията воля.

Ние днес сме преминали от смърт към живот!

ИСУС СЕ РАДВА, ЧЕ ПРИЕМАМЕ И ПРИЗНАВАМЕ НЕГОВАТА ЖЕРТВА, А НЕ МИСЛИМ „ОООО КОЛКО СЪМ ГРЕШЕН!”