Проповеди върху Възкресение

Проповеди върху Възкресение

Ако имаме Него, имаме всичко!

В Царството на Бога работи всичко чрез вяра!

“Праведният чрез вяра ще живее”

“Ако имате вяра колкото синапово зърно” – “Вие имате достатъчно вяра – вие само трябва да я развивате!”

Свикнали сме само да получаваме.

Нашият християнски живот се състои основно в даването!

“Всичко, което е необходимо за живота и благочестието, Той ни го е подарил”

Той предварително е снабдил всичко!

Бог иска да се научим как да побеждаваме!

“На този, който победи, ще му се даде…”

Бог вече ни е поставил в позиция.

Дяволът по всякакъв начин искаше да превърне Мойсей в идол – поради това се бореше за Мойсеевото тяло.

Бог не иска по никакъв начин да обожествяваме творение!

Първа и втора от 10-те Божии заповеди

Да употребяваш напразно Божието име е, когато обожествяваш творение с Божието име.

Всички пред Бога сме равни, но Бог е дал различни функции на половете.

1 Кор. 15:1-2

Да приемем Исус за наш Господ и Спасител е само начало на този акт на спасение.

Кол. 3:1-4

Христос е нашият живот!

Божият Дух е твоят живот!

Йоан 14:26

Ако осъзнаем кои сме, това ще промени сърцето ни отвътре!

Има 3 неща, в които ние се намираме:

  1. позиция
  2. състояние
  3. съзнание

Гал. 2:20

Живот на вяра е живот на пълно доверие към Бога!

Помазването на Давид за цар

“Бог не гледа на лице, а на сърце”

Бог търси верни човеци!

Давид почиташе баща си въпреки че беше отхвърлен от родителите си.

1 Кор. 15:3-4, 17

Рим. 4:22-25

2 Кор. 5:21

Мат. 27 – “от 6 до 9 час настана тъмнина”

Тази тъмнина е била целият грях на човечеството, цялата мизерия, цялото проклятие – това нещо влезе в Исус!

“Отче, ако може, нека Ме отмине тази чаша…”

Тук нещата опираха до това Исус колко ни обича!

Той изпи цялата чаша.

Бог знае вече началото и края, защото Той е извън времето.

Исус не умря от задушаване на кръста – Той умря от разрев на сърцето.

Това го разбираме по това, че когато го прободоха с копието, изтече кръв и вода от Него.

Накрая Исус усети, че Бог Го е оставил – Той го нарече “Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?”

Накрая каза пак “Отче, в Твоите ръце предавам духа Си”

Когато Исус влезе след смъртта Си в ада, Той пренесе умрелите светии за първи път в рая!

Ефес. 4 – “Той даде дарове на човеците…”

В този момент Исус в родилни болки роди църквата Си!

Петкратното служение екипира църквата да започва да действа!

Светиите трябва да действат!

“Вярата действа чрез любов”

Ние действаме, защото обичаме!

Божията любов ни е дадена да бъдем инструменти в Божията ръка през цялото време!

Ние взимаме слава върху себе си, а Исус винаги отдава славата на Бога!

Разбира се ние трябва да почитаме съдовете.

“Божията любов ме принуждава…”

Ние даваме на хората даром това, което Бог ни е дал!

Без Божията любов нищо не можем да направим!

“Отделени от Мен не можете да сторите нищо”

Рим. 4:25

1 Кор. 15:17

Възкресението на Исус Христос не ни оправда – делото на кръста го направи това!

Възкресението е официалният акт на потвърждение от Бога на това!

Бог ни виждаше в Исус Христос докато Го наказваше!

Възкресението означава, че цената вече е платена!

Бог ни постави в Неговия Син, когато агонизираше на кръста, но и след това ни остави там!

Ефес. 2:4-6

Ние също възкръснахме, защото стоим в Христос през цялото време!

Ефес. 2:7-10

“Вие в Мене, и Аз във вас”

“Вие няма да останете за дълго време вътре в Мен, ако Аз не Съм във вас!”

Нашата позиция е в Христос отдясно на Бога!

Дяволът използва състоянията, за да провокира нашето съзнание да бъде в тях!

Всеки път, когато съгрешиш, дяволът те лъже “Бог те е отхвърлил!”

Ти никога не преставаш да бъдеш праведен (в Христос)!

Процесът на спасение на твоята душа се нарича освещение.

Това включва обновяването на ума.

Умишлените грехове идват от лъжите на дявола.

В момента, в който ти видиш кой си, това ще започне да те променя!

Бог ни направи святи, защото иска да бъдем святи!

Всеки път, когато ние се опитваме да направим нещо, за да угодим на Бога, вече не сме Му угодни!

Ефес. 2:7-9

Рим. 3:23-24

Ти имаш нужда да разбереш какво Бог е направил за теб и да го повярваш!

Проблемът ни е, че не вярваме!

Господ Исус знаеше много добре Кой Е!

Той не съгреши и вършеше чудеса, защото знаеше Кой Е!

Когато си съгрешил и имаш постоянно съзнание за грях, тогава дяволът може да ти прати болест или нещо друго!

Дяволът придобива власт над нас чрез (чувство на) вина!

“Дяволът е клеветникът на братята…”

Когато кажеш “виновен съм”, тогава дяволът ти изпраща наказание!

Нашата позиция в Христос е праведност!

Аз съм оправдан завинаги!

В момента, в който ти осъзнаеш кой си, това е началото на края на твоите грехове!

Когато един човек е оправдан, той има съзнание за праведност!

Това определя твоето поведение!

Рим. 5:24

Този стих е много ценен – размишлявайте върху него!

Само чрез Закона разбираш дали нещо е добро или зло.

Рим. 8:1

Целият проблем не е в делата – той е в ума!

Гал. 4 – Всички деца, докато са малки, са под надзиратели – родителите.

Никога нечист дух не може да влезе в дете, ако родителите са наред!

“Праведният човек и 7 пъти да падне, пак ще стане.”

Пак ще стане, защото е праведен!

Много демони не се покоряват, защото не знаем кои сме!

Дяволът е клеветник!

Исус не разчита на това Неговите деца един ден да се променят – Той иска Неговите хора един ден да разберат кои са!

Всеки път, когато говориш добри неща на хората, ти идентифицираш Христос в тях!

Чудото се случи, защото ти го повярва!

Трябва да вярваме правилно и тогава да изповядваме правилно!

Вярата идва от слушане на Христовото слово!